Janata Jan

2008/2009Závodní stůlTrojband
Družstvo [4]

MČR družstev v trojbandu na velkém stole
BC Praha EL 3B A
Novák Radek
Magnussen Tommy Pallud.
Daněk Josef
Walach Ladislav
Faus Marek
Janata Jan
Boháč Martin
Lohse Michael