Česká replublikaBöhm Pavel Česká replublika

2013/2014

Host klub - 1. polovina MS
Billiard club Bohumín z.s.
Host klub - 2. polovina MS
Billiard club Bohumín z.s.

2012/2013

Host klub - 1. polovina MS
SKK Vedra Slatina
Host klub - 2. polovina MS
SKK Vedra Slatina
Host klub - 2. polovina ZS
BC VÍTKOV Prague s.r.o

2011/2012

Host klub - 1. polovina MS
SKK Vedra Slatina
Host klub - 2. polovina MS
SKK Vedra Slatina

2010/2011

Host klub - 2. polovina MS
SKK Vedra Slatina

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002