českyenglish

Výsledkový servis | Billiard

| Karambol | |
Kulečníkové počítadlo

Sezóna 2018 / 2019

Aktuality

Sportovní kalendář

15. 7. 2019, 16.31 hod.

Vážení hráči, zástupci klubů,

do dokumentů byla vložena první verze kalendáře pro následující sportovní sezonu.

VV sekce si vyhrazuje právo na možné změny. 


Smutné oznámení

5. 7. 2019, 18.25 hod.

Po dlouhé těžké nemoci ve věku 80 roků zemřel dne 2.7.2019 dřívější přední hráč a funkcionář BC Ostrava pan Jaromír Pastrňák.


Družstva ZS 3B

2. 7. 2019, 13.27 hod.

Do dokumentů byl vložen seznam družstev soutěží Extraligy a 1. ligy 3B ZS.


VH 2019

26. 6. 2019, 11.55 hod.

Vážení kolegové,

dokumenty z VH sekce 2019 naleznete v odrážce Asociace - Dokumenty - Usnesení, prosím o kontrolu.

2019 VH sekce - prezenční listina, kontrolou jsem zaznamenal pochybení prokazatelně u dvou zástupců klubů, kteří nafasovali finance za cestu a na prezenční listině nejsou, nechápu?

2019 VH sekce - rozpočet, rozpočtová pravidla, jak jsem avizoval schválením mého protinávrhu hospodaření svazu došlo i na úpravu vstupů pro karambol.

2019 VH sekce - zápis, usnesení, snažil jsem se zapsat maximum, přesto když vidím rudě  mohlo mi něco vypadnout, některé hlášky mne uráží, žádám tedy o kontrolu a zaslání připomínek.

Nepřítomné kluby, přispějí finanční částkou za práci náš všech do společné kasičky, /viz.usnesení VH2017 ad.9.3 příspěvek klubu 1000Kč, nechtějte abych se zaměřil i na tu část, klubu souběžně zaniká nárok na čerpání financí regiónu, sekce, svazu/ omluvu u mne má Tábor klub jednoho člena, byť má vliv na kvórum při VH.


SVAZ - SEKCE

4. 6. 2019, 18.21 hod.

Vážení členové sekce, hráči a zástupci klubů.

PŘESTUP a HOSTOVÁNÍ, připomínám již běží přestupní a hostovací termín 1.6.-15.7.

VH svazu a VH sekce 23.ČERVNA 2019, je potřeba účast vašeho delegáta za klub, jedním z důvodů je schválení rozpočtu svazu a sekce /schválení třeba dotací z MŠMT pro sekci karambol, odměn za medaile z ME, archivace karambolových historických dat,  svazové sportovní komise SK od které si slibuji posunutí stavu rozhodčích a trenérů/. V sekci pak VOLBY doplnění a obněnu VV sekce o pány Petra Bušanského předseda SK svazu, Mojmíra Dunaje ambasadora TD za Honzu Dvořáčka, Víťu Pechmana ambasadora 5PIS a samozřejmě za sebe nabízím stále své funkce.


ZS 3B D4

23. 5. 2019, 10.03 hod.

PŘIPOMÍNKA:

Žádám všechny kluby o přihlášky svých družstev do soutěží družstev v trojbandu na závodním stole, tedy 1. ligu a Extraligu pro sezónu 2019/2020. Uzávěrka do 31.5.2019. Přihlášku posílejte email skohout@cmail.cz.

Děkuji


GDPR

14. 5. 2019, 07.38 hod.

Vážení sportovci,

SEZÓNA 2019-20 je potřeba aktualizace osobních dat v MATRICE ČMBS, aktivní hráč pokud se chce nadále účastnit akcí svazu sekce karambol, musí mít ve svých datech pořádek, mimo základní data  jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod. je potřeba aktualizovat, opravit, doplnit následující adresa bydliště, telefon, e-mail, foto, odsouhlasené GDPR, bez těchto odsouhlasených dat to dále nejde. UPOZORNĚNÍ ! Dle zákona o ochraně osobních údajů, správce matriky pouze do výsledkového servisu přeposílá vámi odsouhlasený balíček dat, pokud budou neúplná nebo neodsouhlasená, nebude možné hráče nasadit na soupisku ! to by byl problém, váš problém ! který bez vás nikdo nevyřeší ! žádám v této problematice o pomoc statutární zástupce klubů, začněte neodkladně ! Děkuji.

24.05.2019 mám již pár e-mailů, že s tím zápasíte, nejčastěji vadné res. zapomenuté heslo, změňte ho někam zaznamenejte a jde to, trocha trpělivosti za to stojí, pokud to už umíte tak informujte své kolegy v klubu jak na to. Dík.


ČMBS

27. 4. 2019, 11.09 hod.

Vážení členové sekce, přátelé kulečníku a návštěvníci webu.

Zahájím klasikou "Situace je vážná, nikoli však zoufalá" byť některé reakce mi příjdou trefné z glosy "Zoufalí muži, dělají zoufalé činy".

Již delší dobu mám osobní problém s komunikací a obhajováním elementárních principů slušnosti, tolerance, odpovědnosti, shody, transparentnosti a práva rozhodovat, nejen na stránkách diskuzního fóra sekce karambol, ale i ve VV ČMBS, nastal čas tuto situaci řešit.

Vložil jsem okomentovaný dokument 2019 VV ČMBS-prezident ČMBS do složky Asociace - Dokumenty - Usnesení, který měl být na stránkách svazu, dle účastníků nejde o zápis VV svazu o tom musí být hlasováno. Chtěl bych touto cestou požádat statutární zástupce klubů a všechny ty kteří chtějí pokračovat, doplnit nebo vystřídat vedení sekce, aby se s dokumentem seznámili.

Dne 24.5.2019 jsem upravil zápis, omlouvám se všem za uvedení citlivých údajů určených pouze členům VV svazu, nebyl mi dán souhlas, mou zásadou je nekamuflovat, nezastírat, nezkreslovat informace nevytrhávat z kontextu, ale naservírovat je třeba i v syrovém stavu jak jsou, bohužel členové VV svazu jsou delegování plénem a kvalita jejich náhledu na transparentnost, otevřenost je jinde než má, klidně tento střet podstoupím, nemám se za co stydět.


2019

1. 4. 2019, 08.52 hod.

Vážení kolegové,

hospodaření sekce a regiónů za rok 2019 naleznete v odrážce Asociace - Dokumenty - Hospodaření

2019 REGION kredit 01-03 a 2019 SEKCE účto 01-03 zástupci regionů mi prosím provedou kontrolu svých dat, dále si u mě osobně ověří, zda mám potřebná data k vyplacení odměn DPP dohoda o provedení práce vč.SRD srážkové daně, kterou jim strhnu a pošlu na FÚ finanční úřad. /příjem pak není potřeba nikde jinde uvádět, DPP do 10tis.měsíčně od jednoho zaměstanavatele/. Dále potřebuji z regiónu člena do zastřešující SKSK sportovní komise sekce karambol /kde se soustředí všichni co něco dělají a budou chtít dělat, komise rozhodčích, trenérů, STK, mediální, marketingu, propagace apod./ automaticky je členem předseda či ambasador regiónu, očekávám ročně dvě-tři výjezdní setkání tak věřím, že si najdete parťáka a nebudete chtít vše dělat sami.

Jak jsem již několikrát předeslal ve VV sekce bude nutné doplnit uvolněná místa, zatím se jedná o dvě místa, dále uvažuji o možnosti doplnění VV sekce o řádného člena, ambasadora 5-PIS a o řádného člena, předsedy SKSK, schválení bude samozřejmě v kompetenci VH sekce karambol 2019 oba kandidáty včas představím, nyní se připravuje dlouhodobý koncept vize a konkrétní program na 2019-20, který je bude prezentovat. VV sekce byl už navržen schopný, ověřený a seriózní kandidát na post ambasadora TD, pokud jde o kandidáta na post prezidenta sekce potažmo svazu ponechám iniciativu na členské základně sekce karambol a delegátech VH sekce karambol 2019.

V neposlední řadě bych tedy chtěl touto cestou za sebe osobně požádat své oponenty p.Gazdoše, p.Najznara, p.Domanského, pí.Hunter, p.M.Baču a další, kteří prezentují jiný proud myšlení a jiný typ novátorství, aby se také zapojili, rozdílnost názorů není překážkou ba naopak. Zůstat ovšem jen u vyslovených pochybností se mi z Vaší strany zdá poněkud nešťastné, jeden skutek, jeden vykonaný čin je mnohem více než statě planých slov. I mě je dáno právo mít názor a konkrétně třeba i Vás hodnotit. Zatím jste u mě v záporných číslech a níž to asi už nejde, tak vše, co uděláte pro region, sekci, svaz Vás vynese vzhůru – tak směle do toho, já vám palce držím a těším se na výsledky.


ME Brandenburg an der Havel 2019

26. 2. 2019, 19.57 hod.

Vážení hráči,

sportovní ředitel CEB pan Jean-Pierre Guiraud dnes uzavřel hráčské soupisky na evropský šampionát všech disciplín, který se uskuteční od 25. dubna do 5. května v německém městě Brandenburg an der Havel.

Výkonný výbor Českomoravského billiardového svazu přeje všem našim čtyřiadvaceti reprezentantům mnoho zdaru.

Konečná nominace ČMBS

Příspěvky hráčů na ME

Harmonogram ME


2019 ČMBS RT

19. 2. 2019, 07.18 hod.

Vážení kolegové,

určeno všem, kteří mají chuť vrátit důstojnost,kvalitu a prestiž pojmu ROZHODČÍ. Je už na čase nenechat tuto součást hry stranou, po pár zápasech, které jsem měl tu čest letos odehrát, je potřeba opravdu máknout. Pár postřehů, které jsem sám zažil mi dávají za pravdu, dovolil jsem si několik témat otevřít. Vložil jsem dokument formou úloh, komise Rozhodčích a Trenérů k pracovní diskuzi DOKUMENTY - USNESENÍ - 2019 ČMBS RT.

Tak uvidíme co se bude dít. Jsou potřeba názory, návrhy, metodika a lidi, kteří chtějí se mnou dát komisi ČMBS RT vizi, směr a cíle.


MLÁDEŽ

11. 2. 2019, 12.16 hod.

Vážení kolegové,

určeno nejen trenérům a všem, kteří pracují s mládeží a mají své svěřence, ale i všem těm, kteří disponují touhou mít všeobecný přehled a chtějí se orientovat i v této problematice. Mám velice rád přístup, názory a profesionální pohledy Michala Ježdíka, na snad vše co se sportu týká. Vložil jsem na náš web jeho prezentaci z konference ČUS 7.2.2019, část Dokumety - Usnesení - 2019 ČUS Ježdík. Určitě k zamyšlení, jak hledat a najít základní filozofii cesty od dítěte přes mládež až po sportovce a korektního člověka.


SŘ MR 3B ZS D2

6. 2. 2019, 09.55 hod.

Byl opraven SŘ.


3B ZS D2

5. 2. 2019, 13.16 hod.

Vážení kolegové,

velice se omlouvám, tímto ruším spoluúčast na pořadatelství 3B ZS D2 za TJ Starý Harcov Liberec, za klub se na pořadatelství tohoto mistrovství aktivně podílet nebudu, je potřeba dotáhnout mnoho věcí a ostatní čtyři důchodci a dva pracovně aktivní to nedají. Asi by to zas až taková komplikace býti neměla Scotch Double není tak časově náročný jako 2x partie, Jablonci n/N jsme měli pomoci pokud by bylo opravdu hodně družstev, nabídkou jistého komfortu kratšího turnaje, to tímto padá. 


SŘ MR

5. 2. 2019, 10.50 hod.

Byly vloženy soutěžní řády k Mistrovstvím republiky 3B ZS, 3B ZS D2, 3B MS, 3B MS D3.


3B ZS

25. 1. 2019, 12.59 hod.

Vážení členové sekce, na Fórum jsem si dovolil umístit téma 3B ZS.


MLÁDEŽ

11. 1. 2019, 09.47 hod.

Vážení členové sekce, na Fórum jsem si dovolil umístit téma MLÁDEŽ.

 


2018

3. 1. 2019, 14.24 hod.

Vážení kolegové,

hospodaření sekce a regiónů za rok 2018 naleznete v odrážce Asociace - Dokumenty - Hospodaření

2018 REGION kredit 01-12 a 2018 SEKCE účto 01-12 zástupci regionů mi prosím provedou kontrolu svých dat, dále mi předají jmenovitě zástupce, kdo region řídí, kdo bude zástupcem komise rozhodčích, kdo provádí správu dat a řídí soutěže, přebory a pod.


MLÁDEŽ

14. 12. 2018, 08.42 hod.

INFO

VV SVAZU přidělil finance 88600,- za vedení mláděže, bohužel na e-mail výzvu vypsanou GS SVAZU nikdo ze sekce karambol nereagoval.

Arenia Třebíč 3990,- BC Bio Plzeň 6000,- MPC Pardubice 36890,- BC Příchovice 3090,- MB Metropol ČB 24450,- Casablanka Tábor 12100,- SK Delta Brno 2080,-.

Jedná se o vedení celkem 79 dětí,žáků a studentů.


Živý přenos

21. 11. 2018, 14.14 hod.

Vážení hráči, zástupci klubů,

ve fóru ve vláknu Živý přenos jsem popsal technické řešení živého přenosu používaného na Žižkově a Kladně. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.