českyenglish

Výsledkový servis | Billiard

| Karambol | |
Kulečníkové počítadlo

Sezóna 2013 / 2014

Aktuálně

Aktuality

Sportovní kalendář

15. 7. 2019, 16.31 hod.

Vážení hráči, zástupci klubů,

do dokumentů byla vložena první verze kalendáře pro následující sportovní sezonu.

VV sekce si vyhrazuje právo na možné změny. 

Libor Bača

Smutné oznámení

5. 7. 2019, 18.25 hod.

Po dlouhé těžké nemoci ve věku 80 roků zemřel dne 2.7.2019 dřívější přední hráč a funkcionář BC Ostrava pan Jaromír Pastrňák.

Jaroslav Mrkvička

Družstva ZS 3B

2. 7. 2019, 13.27 hod.

Do dokumentů byl vložen seznam družstev soutěží Extraligy a 1. ligy 3B ZS.

Štěpán Kohout

VH 2019

26. 6. 2019, 11.55 hod.

Vážení kolegové,

dokumenty z VH sekce 2019 naleznete v odrážce Asociace - Dokumenty - Usnesení, prosím o kontrolu.

2019 VH sekce - prezenční listina, kontrolou jsem zaznamenal pochybení prokazatelně u dvou zástupců klubů, kteří nafasovali finance za cestu a na prezenční listině nejsou, nechápu?

2019 VH sekce - rozpočet, rozpočtová pravidla, jak jsem avizoval schválením mého protinávrhu hospodaření svazu došlo i na úpravu vstupů pro karambol.

2019 VH sekce - zápis, usnesení, snažil jsem se zapsat maximum, přesto když vidím rudě  mohlo mi něco vypadnout, některé hlášky mne uráží, žádám tedy o kontrolu a zaslání připomínek.

Nepřítomné kluby, přispějí finanční částkou za práci náš všech do společné kasičky, /viz.usnesení VH2017 ad.9.3 příspěvek klubu 1000Kč, nechtějte abych se zaměřil i na tu část, klubu souběžně zaniká nárok na čerpání financí regiónu, sekce, svazu/ omluvu u mne má Tábor klub jednoho člena, byť má vliv na kvórum při VH.

Aleš Šlambor

SVAZ - SEKCE

4. 6. 2019, 18.21 hod.

Vážení členové sekce, hráči a zástupci klubů.

PŘESTUP a HOSTOVÁNÍ, připomínám již běží přestupní a hostovací termín 1.6.-15.7.

VH svazu a VH sekce 23.ČERVNA 2019, je potřeba účast vašeho delegáta za klub, jedním z důvodů je schválení rozpočtu svazu a sekce /schválení třeba dotací z MŠMT pro sekci karambol, odměn za medaile z ME, archivace karambolových historických dat,  svazové sportovní komise SK od které si slibuji posunutí stavu rozhodčích a trenérů/. V sekci pak VOLBY doplnění a obněnu VV sekce o pány Petra Bušanského předseda SK svazu, Mojmíra Dunaje ambasadora TD za Honzu Dvořáčka, Víťu Pechmana ambasadora 5PIS a samozřejmě za sebe nabízím stále své funkce.

Aleš Šlambor
Starší příspěvky

Sportovní dokumenty

Sportovní kalendář

VS 3B MČR 2013-14
19. 12. 2013, 09.57 hod.
VS TD MČR 2013-14
15. 10. 2013, 13.50 hod.
MS TD DRUŽSTEV 2013-14
8. 9. 2013, 09.09 hod.
VS 3B DRUŽSTEV 2013-14
4. 9. 2013, 09.18 hod.
VS OT 3B 2013-14
4. 9. 2013, 09.09 hod.
PROPOZICE REPREZENTACE 2013-14
13. 8. 2013, 12.45 hod.
PROPOZICE TURNAJE JEDNOTLIVCŮ 2013-14
13. 8. 2013, 08.01 hod.

Zprávy ČMBS

PF2019

21. 12. 2018, 10.42 hod.

Vážení přátelé a příznivci karambolu,

přeji Vám svým jménem, jménem členů VV sekce jakož i jménem všech těch, kteří se podílejí na chodu sekce, klidné a spokojené prožití Vánočních svátků, do Nového roku 2019 pak zejména pevné zdraví, hodně elánu a nadšení ke hře, v osobním životě vše nejlepší. Dobrý novoroční strk, který Vás bude provázet celým rokem.

Všem, kteří více či méně přispěli k chodu svazu, sekce, regiónů, klubů patří mé osobní poděkování, jste důležití a potřební, jste mou oporou, děkuji.

Aleš Šlambor

VH 2018

18. 5. 2018, 09.35 hod.

Vážení kolegové,

VALNÁ HROMADA 2018 se koná 27.5.2018 v 10:00 hodin zasedací místnost ČUS na Strahově, Zátopkova 100/2 Praha VI.

Do složky Hospodaření vloženy dokumenty 2018 REGION kredit 01-05 a 2018 SEKCE účto 01-05, žádám všechny kompetentní o formální kontrolu dat, dále si Vás dovolím požádat o návrhy a postřehy k hospodaření sekce a regiónů, tak aby se dalo na VH případně navrhnout nějakou úpravu.

Aleš Šlambor

VH ČMBS - VH SEKCE - 2018

25. 4. 2018, 06.02 hod.

Vážení kolegové,

VALNÁ HROMADA 2018 se koná 27.5.2018 v 10:00 hodin zasedací místnost ČUS na Strahově, Zátopkova 100/2 Praha VI.

VH se dle nové legislativy musí konat každý rok, každý rok bude tedy nutné vyslat delegáta za svůj klub, je to prostě nedílnou součástí kulečníkového života našeho svazu, prosím tedy přistupujme k této zaležitosti s patřičnou odpovědností. Děkuji.

Správa sekce je věcí veřejnou, veškeré dokumenty VH kluby obdržely na své e-mail kontakní adresy, pro ostatní jsou vloženy do složky Dokumenty-Usnesení .

Aleš Šlambor

2018 REGION kredit

12. 4. 2018, 12.54 hod.

Vážené kolegové, předsedové a zástupci klubů.

Dnešním dnem bylo uvolněno financování regionů ze startovného 2017-18, přesto jsem jen částečně spokojen, je potřeba v regiónech dotáhnout platby pár klubů a platby za doplněné hráče. Pokud jde o čerpání tedy život v regiónech, začíná se pozvolna naplňovat má představa. Prosím kompetentní o kontrolu přílušných dat ve složce hospodaření.

Nechci přejít bez povšimnutí i Vaši práci, Děkuji všem kteří se podílejí na chodu naší sekce, regiónů a klubů, bez tahounů to nepůjde nikde, vážím si Vás.

Aleš Šlambor

FA 2018

9. 3. 2018, 12.07 hod.

Vážení kolegové, předsedové a zástupci klubů.

Prosím prověřte platby za sezónu 2017/18, pro uvolnění financí zpět do REGIÓNU požaduji mít tuto část vyřízenu /BC Krnov, MIŠO Žilina, TJ Sokol Chlumec n/C/.

Děkuji

Aleš Šlambor
Starší příspěvky