JM 4.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/21 : 1
  (0 : 0)