BC LakoPlast spolek

Hoření 3083/13, 40011 Ústí nad Labem, Česká republika

Herní místa

Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem, Česká republika
1Malý stůlSøren Søgaard
2Malý stůlSøren Søgaard
3Malý stůlSøren Søgaard
4Malý stůlBismark
5Malý stůlBismark
1Závodní stůlSøren Søgaard
2Závodní stůlSøren Søgaard
Sportovní oddíl kulečníku byl založen v Ústí nad Labem v roce 1982, s cílem převést tuto, kdysi v Ústí nad Labem pouze hospodskou hru, na vyšší sportovní úroveň a rozšířit tak sportovní možnosti pro občany Ústí nad Labem. Není proto divu, že na zrodu oddílu se podílel, kromě nadšenců pro tento sport, také tehdejší podnik Restaurace Ústí nad Labem, který vypomohl materiálně a pod jehož hlavičkou tento oddíl i zahajoval svoji sportovní činnost. Proto také první kulečníková herna vznikla v restauraci Český dům v Chabařovicích.Později, díky pochopení a podpoře vedení podniku Restaurace Ústí nad Labem, byla vybudována nová herna v restauraci Zátiší v Moskevské ulici. Tato herna byla využívána až do zániku Podniku restaurace.Po zániku podniku Restaurace jsme byli nuceni se osamostatnit a hledat nové prostory pro hernu, abychom mohli nadále provozovat tuto ryze sportovní činnost. V té době nám vyšel vstříc Sportovní klub policie SEVER Ústí nad Labem a umožnil nám využívat prostory jejich sportovní haly. S příchodem do tohoto klubu jsme převzali i nový oddílový znak SKP SEVER Ústí n. L., pod kterým jsme vykonávali sportovní činnost až do roku 2014. Nyní BC LakoPlast Trmice Spolek. I zde jsme museli po určité době uvolnit prostory díky prováděným reorganizacím v rezortu Ministerstva vnitra a Sportovní klub policie SEVER Ústí nad Labem pro nás sehnal a uzavřel smlouvu s úřadem městského obvodu Ústí nad Labem město na pronájem prostor v ulici Plynárenská ve Všebořicích, kde jsme téměř po 25 letech naší činnosti získali skutečně optimální prostory pro tento druh sportu. Bohužel i tyto prostory jsme byli nuceni opustit z důvodu neshod v zastupitelstvu městské části Všebořice (zastupitelé měli zájem na větším komerčním využití prostor). Přesunuli jsme se tedy do Objektu Corso v Krásném Březně, kde jsme „vydrželi“ 2 sezóny. Finanční náklady za energie jsme bohužel nebyli schopni zvládat.Nyní, díky firmě LakoPlast Trmice a jejim majiteli, p. Skribovi, kulečníkovému nadšenci, jsme získali nádherné prostory pro naši činnost v objektu výše uvedené firmy.Karambolový sport je v ústeckém regionu velmi populární. De-facto většina restauračních zařízení, které disponuje karambolovým stolem je členem tzv. neregistrované ligy, která čítá několik desítek týmů  (https://www.kulec-ul.cz).  Kulečníková základna je tak na Ústecku velmi početná a naší činností tak můžeme oslovit mnoho desítek až set lidí. Paradoxně i přes tato fakta, je karambolový sport v městské politice zařazen do nejnižší kategorie a dostat se tak k veřejným penězům není z naší pozice takřka možné. Z těchto důvodu jsme velmi limitováni v naší činnosti, zejména při pořádání republikových soutěží, soutěží krajských apod.K dispozici máme 5 malých kulečníkových stolům (210x105 cm) vynikající kvality – 3x zn. Soren Sogaard na kterých se hraje republiková soutěž a 2x stoly zn. Bismark, které se využívají k tréninku a v případě zájmu pro začínající hráče. Dále máme 2 velké stoly (284x142 cm), značky Soren Sogaard, na kterých se pořádají v České republice, a zejména ve světě a Evropě všechny významné světové soutěže ve všech kulečníkových disciplínách a kategoriích. Tím máme vytvořeny podmínky pro to, aby naší hráči se mohli těchto světových soutěží zúčastnit.Více zde: https://kulecnikova-herna.webnode.cz

Vedení

STK klubu Luboš Zavoral
+420731960275
lubos.zavoral@seznam.cz
Předseda klubuJiří Skriba
+420777905733
skriba@volny.cz
Hospodář klubu Bohuslav Ježek
+420776846608
bojezek@seznam.cz

Další informace

Web klubuhttps://kulecnikova-herna.webnode.cz
Facebook profilhttps://www.facebook.com/BC-LakoPlast-Trmice-spolek-1853471738276513/
Youtube profilhttps://www.youtube.com/user/martinulin
Youtube profilhttps://www.youtube.com/@bclakoplast