JM TD 2.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

11Vyškov
7. 3. 2021, 10.00
Rajhrad B
Vyškov
K.P.K. Vyškov
7. 3. 2021, 10.00

  
Rajhrad B
Orel Bicra Rajhrad z.s.
Volná hra
Volná hra
Volná hra
Kádr 52/2
Kádr 52/2
Kádr 52/2
Jednoband
Jednoband
Jednoband
Kuneš Petr Hronek Jiří
Volná hraVyškov
Rajhrad B
Kádr 52/2Vyškov
Rajhrad B
JednobandVyškov
Rajhrad B
Volná hra: 1x 150 / 20

Volná hra: 1x 150 / 20

Volná hra: 1x 150 / 20

Volná hra: 1x 150 / 20

Volná hra: 1x 150 / 20

Volná hra: 1x 150 / 20

Kádr 52/2: 1x 120 / 20

Kádr 52/2: 1x 120 / 20

Kádr 52/2: 1x 120 / 20

Kádr 52/2: 1x 120 / 20

Kádr 52/2: 1x 120 / 20

Kádr 52/2: 1x 120 / 20

Jednoband: 1x 50 / 20

Jednoband: 1x 50 / 20

Jednoband: 1x 50 / 20

Jednoband: 1x 50 / 20

Jednoband: 1x 50 / 20

Jednoband: 1x 50 / 20