VČ TD 4.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband