Billiardový Klub Rosice z.s.

Sklářská 853, 66501 Rosice u Brna, Česká republika
1Billiardový Klub Rosice z.s.
2Billiardový Klub Rosice z.s.
3Billiardový Klub Rosice z.s.
4Billiardový Klub Rosice z.s.
5Billiardový Klub Rosice z.s.
KK DD Dolní Dunajovice, z.s.
Host klub - 1. polovina MS - 3B
KK DD Dolní Dunajovice, z.s.
Host klub - 2. polovina MS - 3B
6Billiardový Klub Rosice z.s.
7Billiardový Klub Rosice z.s.