JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Valerian MarioKádr 52/2: 1x 100 / 2024 / 20
1.20
5 | 4
24.00000000 %
0
Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2055 / 20
2.75
11 | 8
55.00000000 %
2