JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Vintr JaroslavKádr 52/2: 1x 100 / 20100 / 19
5.26
15 | 15
100.00000000 %
2
Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2039 / 19
2.05
4 | 4
39.00000000 %
0