JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Kellner MilanKádr 52/2: 1x 100 / 2027 / 20
1.35
6 | 6
27.00000000 %
0
Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2045 / 20
2.25
8 | 7
45.00000000 %
2