JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Jakoby VladimírVolná hra: 1x 130 / 2040 / 20
2.00
13 | 6
30.76920000 %
2
Vybíral DanielVolná hra: 1x 130 / 2024 / 20
1.20
4 | 3
18.46150000 %
0