JM TD 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1

Veselý MilanKádr 52/2: 1x 150 / 2049 / 20
2.45
12 | 8
32.66670000 %
0
Záboj VítKádr 52/2: 1x 150 / 2072 / 20
3.60
11 | 10
48.00000000 %
2