JM TD 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1

Záboj VítJednoband: 1x 60 / 2022 / 20
1.10
3 | 2
36.66670000 %
2
Hrdlička LubomírJednoband: 1x 60 / 2018 / 20
0.90
5 | 3
30.00000000 %
0