JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Vybíral DanielJednoband: 1x 40 / 2037 / 20
1.85
10 | 4
92.50000000 %
2
Šmíd JiříJednoband: 1x 40 / 209 / 20
0.45
2 | 2
22.50000000 %
0