JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2036 / 20
1.80
4 | 4
36.00000000 %
2
Kellner MilanKádr 52/2: 1x 100 / 2022 / 20
1.10
7 | 6
22.00000000 %
0