JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2015 / 20
0.75
3 | 2
15.00000000 %
0
Keberle EduardKádr 52/2: 1x 100 / 2037 / 20
1.85
10 | 6
37.00000000 %
2