JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Vybíral DanielVolná hra: 1x 130 / 2056 / 20
2.80
14 | 9
43.07690000 %
2
Keberle EduardVolná hra: 1x 130 / 2019 / 20
0.95
4 | 3
14.61540000 %
0