JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2023 / 20
1.15
5 | 4
23.00000000 %
0
Gavenda MilanKádr 52/2: 1x 100 / 2028 / 20
1.40
8 | 6
28.00000000 %
2