JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2024 / 20
1.20
7 | 3
24.00000000 %
0
Šebela OtakarKádr 52/2: 1x 100 / 2038 / 20
1.90
7 | 6
38.00000000 %
2