JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Fait JanKádr 52/2: 1x 100 / 2071 / 20
3.55
13
71.00000000 %
2
Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2033 / 20
1.65
5
33.00000000 %
0