JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Fait JanVolná hra: 1x 130 / 2056 / 20
2.80
13
43.07690000 %
2
Vybíral DanielVolná hra: 1x 130 / 2034 / 20
1.70
10
26.15380000 %
0