JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Gavenda MilanJednoband: 1x 40 / 2019 / 20
0.95
4
47.50000000 %
0
Vybíral DanielJednoband: 1x 40 / 2021 / 20
1.05
4
52.50000000 %
2