JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Gavenda MilanKádr 52/2: 1x 100 / 2033 / 20
1.65
5
33.00000000 %
0
Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2043 / 20
2.15
8
43.00000000 %
2