JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Gavenda MilanVolná hra: 1x 130 / 2055 / 20
2.75
13
42.30770000 %
2
Vybíral DanielVolná hra: 1x 130 / 2039 / 20
1.95
8
30.00000000 %
0