JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Zrůna LadislavKádr 52/2: 1x 100 / 2054 / 20
2.70
10
54.00000000 %
0
Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2061 / 20
3.05
18
61.00000000 %
2