JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Zrůna LadislavVolná hra: 1x 130 / 2048 / 20
2.40
17
36.92310000 %
2
Vybíral DanielVolná hra: 1x 130 / 2046 / 20
2.30
8
35.38460000 %
0