JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2053 / 20
2.65
12 | 7
53.00000000 %
2
Meško IvanKádr 52/2: 1x 100 / 2033 / 20
1.65
9 | 3
33.00000000 %
0