JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Jančařík JaroslavKádr 52/2: 1x 100 / 2032 / 20
1.60
8 | 6
32.00000000 %
2
Vybíral DanielKádr 52/2: 1x 100 / 2023 / 20
1.15
8 | 3
23.00000000 %
0