JM TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Jančařík JaroslavVolná hra: 1x 130 / 2090 / 20
4.50
32 | 20
69.23080000 %
2
Vybíral DanielVolná hra: 1x 130 / 2038 / 20
1.90
9 | 5
29.23080000 %
0