JM TD 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1

Záboj VítJednoband: 1x 60 / 2031 / 20
1.55
51.66670000 %
0
Červenka VítězslavJednoband: 1x 60 / 2057 / 20
2.85
95.00000000 %
2