Vrbický Josef

Malý stůl

2019/2020

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6246 / 180 | 13 | 51.36
1.90
27.33330000 %
30 / 30 | 3
Malý stůl: Volná hra
10. 11. 2019, 10.00 | Fel Jozef | VČ TD 3.třída
1.000
42 / 30 | 8 | 5
Malý stůl: Volná hra
23. 11. 2019, 10.00 | Marek Miroslav | VČ TD 3.třída
1.400
47 / 30 | 6
Malý stůl: Volná hra
7. 12. 2019, 09.00 | Červinka František | VČ TD 3.třída
1.562
29 / 30 | 11
Malý stůl: Volná hra
25. 1. 2020, 10.00 | Kristl František | VČ TD 3.třída
0.960
57 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
22. 2. 2020, 10.00 | Šimerda Pavel | VČ TD 3.třída
1.902
41 / 30 | 13
Malý stůl: Volná hra
29. 2. 2020, 10.00 | Felgr Miloslav | VČ TD 3.třída
1.360

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6249 / 174 | 11 | 51.43
1.63
41.50000000 %
32 / 30 | 4
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 9. 2019, 11.10 | Maják Dušan | VČ TD 3.třída
1.060
49 / 30 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 10. 2019, 11.10 | Vlček Milan | VČ TD 3.třída
1.632
43 / 30 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 11. 2019, 11.10 | Böhm Jan | VČ TD 3.třída
1.430
33 / 24 | 8 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 11. 2019, 11.10 | Marek Miroslav | VČ TD 3.třída
1.370
45 / 30 | 8 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 1. 2020, 11.10 | Vlček Milan | VČ TD 3.třída
1.500
47 / 30 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 1. 2020, 11.10 | Kristl František | VČ TD 3.třída
1.560

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
4131 / 119 | 8 | 31.10
1.23
65.50000000 %
30 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
10. 11. 2019, 12.00 | Böhm Jan | VČ TD 3.třída
1.000
37 / 30 | 6 | 3
Malý stůl: Jednoband
23. 11. 2019, 12.00 | Marek Miroslav | VČ TD 3.třída
1.230
35 / 30 | 7
Malý stůl: Jednoband
25. 1. 2020, 12.00 | Maják Dušan | VČ TD 3.třída
1.162
29 / 29 | 8
Malý stůl: Jednoband
22. 2. 2020, 12.00 | Brandejs Karel | VČ TD 3.třída
1.000

2018/2019

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
5238 / 150 | 101.58
2.13
31.73330000 %
28 / 30 | 5
Malý stůl: Volná hra
5. 1. 2019, 10.00 | Bohadlo Libor | VČ - TD 3.třída
0.930
45 / 30 | 7
Malý stůl: Volná hra
12. 1. 2019, 10.00 | Kristl František | VČ - TD 3.třída
1.500
56 / 30 | 9
Malý stůl: Volná hra
3. 2. 2019, 09.00 | Polák František | VČ - TD 3.třída
1.860
45 / 30 | 7
Malý stůl: Volná hra
17. 2. 2019, 09.00 | Zloch Lubomír | VČ - TD 3.třída
1.502
64 / 30 | 10
Malý stůl: Volná hra
31. 3. 2019, 09.00 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
2.132

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
5241 / 150 | 151.60
1.80
48.20000000 %
36 / 30 | 4
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 1. 2019, 11.00 | Bohadlo Libor | VČ - TD 3.třída
1.200
54 / 30 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 1. 2019, 11.00 | Kristl František | VČ - TD 3.třída
1.800
47 / 30 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 2. 2019, 10.00 | Hanuš Jiří | VČ - TD 3.třída
1.560
53 / 30 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 2. 2019, 10.00 | Zloch Lubomír | VČ - TD 3.třída
1.762
51 / 30 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
31. 3. 2019, 10.00 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
1.702

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
5108 / 150 | 50.72
0.90
43.20000000 %
21 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
5. 1. 2019, 11.50 | Bartoš Přemysl | VČ - TD 3.třída
0.700
17 / 30 | 5
Malý stůl: Jednoband
12. 1. 2019, 11.50 | Kristl František | VČ - TD 3.třída
0.560
16 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
3. 2. 2019, 10.50 | Ciasto Libor | VČ - TD 3.třída
0.530
27 / 30 | 5
Malý stůl: Jednoband
17. 2. 2019, 10.50 | Janeček Petr | VČ - TD 3.třída
0.900
27 / 30 | 5
Malý stůl: Jednoband
31. 3. 2019, 10.50 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
0.900

2017/2018

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
10523 / 300 | 121.74
2.30
34.86670000 %
34 / 30 | 7
Malý stůl: Volná hra
17. 9. 2017, 09.00 | Tlapák Martin | VČ - TD 3.třída
1.130
48 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
8. 10. 2017, 10.00 | Macek Václav | VČ - TD 3.třída
1.600
51 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
22. 10. 2017, 10.00 | Štantejský Ota | VČ - TD 3.třída
1.702
40 / 30 | 7
Malý stůl: Volná hra
29. 10. 2017, 10.00 | Kristl František | VČ - TD 3.třída
1.332
69 / 30 | 11
Malý stůl: Volná hra
19. 11. 2017, 09.00 | Šimek Vladimír | VČ - TD 3.třída
2.302
65 / 30 | 9
Malý stůl: Volná hra
2. 12. 2017, 13.30 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
2.162
56 / 30 | 10
Malý stůl: Volná hra
6. 1. 2018, 10.00 | Bašík Ladislav | VČ - TD 3.třída
1.860
54 / 30 | 10
Malý stůl: Volná hra
17. 2. 2018, 10.00 | Kristl František | VČ - TD 3.třída
1.802
60 / 30 | 12
Malý stůl: Volná hra
18. 3. 2018, 09.00 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
2.002
46 / 30 | 5
Malý stůl: Volná hra
25. 3. 2018, 10.00 | Zloch Lubomír | VČ - TD 3.třída
1.530

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11444 / 328 | 171.35
1.63
40.36360000 %
49 / 30 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 9. 2017, 10.00 | Tlapák Martin | VČ - TD 3.třída
1.630
47 / 30 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 10. 2017, 11.00 | Macek Václav | VČ - TD 3.třída
1.560
39 / 30 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
22. 10. 2017, 11.00 | Štantejský Ota | VČ - TD 3.třída
1.300
26 / 30 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
29. 10. 2017, 11.00 | Navrátil Pavel | VČ - TD 3.třída
0.860
42 / 30 | 4
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 11. 2017, 10.00 | Zloch Lubomír | VČ - TD 3.třída
1.400
38 / 30 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 12. 2017, 14.30 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
1.261
46 / 30 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 1. 2018, 11.00 | Ptáček Pavel | VČ - TD 3.třída
1.530
48 / 30 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 2. 2018, 10.00 | John Jiří st. | VČ - TD 3.třída
1.600
29 / 30 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 2. 2018, 11.00 | Kristl František | VČ - TD 3.třída
0.960
49 / 30 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 3. 2018, 10.00 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
1.632
31 / 28 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 3. 2018, 11.00 | Šimek Vladimír | VČ - TD 3.třída
1.100

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12332 / 349 | 70.95
1.40
55.33330000 %
31 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
17. 9. 2017, 10.50 | Tlapák Martin | VČ - TD 3.třída
1.030
31 / 30 | 5
Malý stůl: Jednoband
8. 10. 2017, 11.50 | Vít Jiří | VČ - TD 3.třída
1.030
19 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
22. 10. 2017, 11.50 | Štantejský Ota | VČ - TD 3.třída
0.631
42 / 30 | 7
Malý stůl: Jednoband
29. 10. 2017, 11.50 | Kristl František | VČ - TD 3.třída
1.402
20 / 30 | 6
Malý stůl: Jednoband
19. 11. 2017, 10.50 | Šimek Vladimír | VČ - TD 3.třída
0.660
15 / 30 | 2
Malý stůl: Jednoband
2. 12. 2017, 15.20 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
0.500
31 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
6. 1. 2018, 11.50 | Tlapák Martin | VČ - TD 3.třída
1.240
32 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
28. 1. 2018, 11.50 | Vít Jiří | VČ - TD 3.třída
1.062
26 / 24 | 6
Malý stůl: Jednoband
11. 2. 2018, 10.50 | John Jiří st. | VČ - TD 3.třída
1.080
30 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
17. 2. 2018, 11.50 | Kristl František | VČ - TD 3.třída
1.000
31 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
18. 3. 2018, 10.50 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
1.032
24 / 30 | 6
Malý stůl: Jednoband
25. 3. 2018, 11.50 | Zloch Lubomír | VČ - TD 3.třída
0.800

2016/2017

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
15551 / 419 | 111.31
1.96
24.48890000 %
27 / 30 | 5
Malý stůl: Volná hra
24. 9. 2016, 10.00 | Koňarik Štefan | VČ - TD 3.třída
0.900
12 / 30 | 2
Malý stůl: Volná hra
8. 10. 2016, 10.00 | Wallstein Jan | VČ - TD 3.třída
0.400
26 / 30 | 5
Malý stůl: Volná hra
23. 10. 2016, 10.00 | Žabka Luděk | VČ - TD 3.třída
0.860
47 / 30 | 6
Malý stůl: Volná hra
30. 10. 2016, 10.00 | Vokatý Petr | VČ - TD 3.třída
1.560
44 / 30 | 7
Malý stůl: Volná hra
6. 11. 2016, 13.00 | Bašík Ladislav | VČ - TD 3.třída
1.460
49 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
12. 11. 2016, 10.00 | Ciasto Libor | VČ - TD 3.třída
1.630
47 / 30 | 6
Malý stůl: Volná hra
4. 12. 2016, 10.00 | Zloch Lubomír | VČ - TD 3.třída
1.560
20 / 30 | 5
Malý stůl: Volná hra
7. 1. 2017, 10.00 | Macek Václav | VČ - TD 3.třída
0.660
0
Malý stůl: Volná hra
15. 1. 2017, 10.00 | Koňarik Štefan | VČ - TD 3.třída
2
51 / 30 | 10
Malý stůl: Volná hra
21. 1. 2017, 10.00 | Wallstein Jan | VČ - TD 3.třída
1.702
27 / 30 | 4
Malý stůl: Volná hra
28. 1. 2017, 10.00 | Štantejský Ota | VČ - TD 3.třída
0.900
46 / 30 | 5
Malý stůl: Volná hra
4. 2. 2017, 10.00 | Brož Josef | VČ - TD 3.třída
1.532
59 / 30 | 11
Malý stůl: Volná hra
19. 2. 2017, 10.00 | Volanský Petr | VČ - TD 3.třída
1.962
52 / 29 | 6
Malý stůl: Volná hra
12. 3. 2017, 10.00 | Ther Radoslav | VČ - TD 3.třída
1.790
44 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
1. 4. 2017, 10.00 | Zloch Lubomír | VČ - TD 3.třída
1.460

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
15549 / 449 | 151.22
1.70
36.60000000 %
41 / 30 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 9. 2016, 11.00 | Koňarik Štefan | VČ - TD 3.třída
1.360
26 / 30 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 10. 2016, 11.00 | Wallstein Jan | VČ - TD 3.třída
0.860
32 / 30 | 4
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 10. 2016, 11.00 | Žabka Luděk | VČ - TD 3.třída
1.060
50 / 30 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 10. 2016, 11.00 | Vokatý Petr | VČ - TD 3.třída
1.660
40 / 30 | 4
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 11. 2016, 14.00 | Bašík Ladislav | VČ - TD 3.třída
1.330
40 / 29 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 11. 2016, 11.00 | Ciasto Libor | VČ - TD 3.třída
1.370
47 / 30 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 12. 2016, 11.00 | Janeček Petr | VČ - TD 3.třída
1.560
42 / 30 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 1. 2017, 11.00 | Macek Václav | VČ - TD 3.třída
1.400
51 / 30 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 1. 2017, 11.00 | Longauer Miroslav | VČ - TD 3.třída
1.702
40 / 30 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 1. 2017, 11.00 | Wallstein Jan | VČ - TD 3.třída
1.330
41 / 30 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 1. 2017, 11.00 | Štantejský Ota | VČ - TD 3.třída
1.360
33 / 30 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 2. 2017, 11.00 | Tlapák Martin | VČ - TD 3.třída
1.100
15 / 30 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 2. 2017, 11.00 | Volanský Petr | VČ - TD 3.třída
0.500
17 / 30 | 4
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 3. 2017, 11.00 | Ther Radoslav | VČ - TD 3.třída
0.560
34 / 30 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 4. 2017, 11.00 | Šimerda Pavel | VČ - TD 3.třída
1.130

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
15361 / 430 | 70.83
1.36
48.13330000 %
19 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
24. 9. 2016, 11.50 | Koňarik Štefan | VČ - TD 3.třída
0.632
17 / 27 | 3
Malý stůl: Jednoband
8. 10. 2016, 11.50 | Wallstein Jan | VČ - TD 3.třída
0.620
15 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
23. 10. 2016, 11.50 | Valášek František | VČ - TD 3.třída
0.750
22 / 30 | 5
Malý stůl: Jednoband
30. 10. 2016, 11.50 | Vokatý Petr | VČ - TD 3.třída
0.730
24 / 30 | 5
Malý stůl: Jednoband
6. 11. 2016, 14.50 | Bašík Ladislav | VČ - TD 3.třída
0.800
23 / 28 | 7
Malý stůl: Jednoband
12. 11. 2016, 11.50 | Ciasto Libor | VČ - TD 3.třída
0.820
31 / 30 | 7
Malý stůl: Jednoband
4. 12. 2016, 11.50 | Šimek Vladimír | VČ - TD 3.třída
1.030
21 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
7. 1. 2017, 11.50 | Macek Václav | VČ - TD 3.třída
0.700
24 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
15. 1. 2017, 11.50 | Longauer Miroslav | VČ - TD 3.třída
0.800
11 / 30 | 2
Malý stůl: Jednoband
21. 1. 2017, 11.50 | Wallstein Jan | VČ - TD 3.třída
0.360
41 / 30 | 6
Malý stůl: Jednoband
28. 1. 2017, 11.50 | Štantejský Ota | VČ - TD 3.třída
1.362
25 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
4. 2. 2017, 11.50 | Tlapák Martin | VČ - TD 3.třída
0.830
29 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
19. 2. 2017, 11.50 | Volanský Petr | VČ - TD 3.třída
1.160
22 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
12. 3. 2017, 11.50 | Ther Radoslav | VČ - TD 3.třída
0.730
37 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
1. 4. 2017, 11.50 | Šimek Vladimír | VČ - TD 3.třída
1.232

2015/2016

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11385 / 330 | 111.16
1.50
23.33330000 %
36 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
10. 10. 2015, 10.00 | Štok Jarmil | VČ - TD 3.třída
1.200
31 / 30 | 10
Malý stůl: Volná hra
31. 10. 2015, 10.00 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
1.030
41 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
22. 11. 2015, 09.00 | Koňarik Štefan | VČ - TD 3.třída
1.361
42 / 30 | 9
Malý stůl: Volná hra
6. 12. 2015, 10.00 | Kopecký Emil st. | VČ - TD 3.třída
1.400
31 / 30 | 6
Malý stůl: Volná hra
7. 2. 2016, 09.00 | Vávra Václav | VČ - TD 3.třída
1.030
31 / 30 | 5
Malý stůl: Volná hra
14. 2. 2016, 10.00 | Zloch Lubomír | VČ - TD 3.třída
1.030
38 / 30 | 11
Malý stůl: Volná hra
21. 2. 2016, 09.00 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
1.260
20 / 30 | 6
Malý stůl: Volná hra
28. 2. 2016, 10.00 | Josef Zbyšek | VČ - TD 3.třída
0.660
45 / 30 | 7
Malý stůl: Volná hra
20. 3. 2016, 09.00 | Jirout Ivo | VČ - TD 3.třída
1.500
40 / 30 | 11
Malý stůl: Volná hra
10. 4. 2016, 10.00 | Koňarik Štefan | VČ - TD 3.třída
1.330
30 / 30 | 7
Malý stůl: Volná hra
17. 4. 2016, 09.00 | Bašík Ladislav | VČ - TD 3.třída
1.000

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7276 / 209 | 71.32
1.63
39.42860000 %
46 / 30 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 1. 2016, 10.00 | Hanuš Jiří | VČ - TD 3.třída
1.530
29 / 30 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 2. 2016, 11.00 | Janeček Petr | VČ - TD 3.třída
0.960
47 / 30 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 2. 2016, 10.00 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
1.562
38 / 30 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 2. 2016, 11.00 | Josef Zbyšek | VČ - TD 3.třída
1.260
41 / 29 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 3. 2016, 10.00 | Brandejs Karel | VČ - TD 3.třída
1.410
26 / 30 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 4. 2016, 11.00 | Koňarik Štefan | VČ - TD 3.třída
0.860
49 / 30 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 4. 2016, 10.00 | Tlapák Martin | VČ - TD 3.třída
1.630

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12255 / 345 | 100.73
1.03
42.50000000 %
14 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
10. 10. 2015, 11.50 | Štok Jarmil | VČ - TD 3.třída
0.460
24 / 30 | 5
Malý stůl: Jednoband
31. 10. 2015, 11.50 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
0.800
12 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
8. 11. 2015, 10.50 | Janský Ondřej | VČ - TD 3.třída
0.400
22 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
22. 11. 2015, 10.50 | Koňarik Štefan | VČ - TD 3.třída
0.732
27 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
17. 1. 2016, 10.50 | Polák František | VČ - TD 3.třída
0.900
21 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
7. 2. 2016, 10.50 | Vávra Václav | VČ - TD 3.třída
0.700
14 / 30 | 2
Malý stůl: Jednoband
14. 2. 2016, 11.50 | Zloch Lubomír | VČ - TD 3.třída
0.460
25 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
21. 2. 2016, 10.50 | Kulíšek Rudolf | VČ - TD 3.třída
0.831
21 / 30 | 5
Malý stůl: Jednoband
28. 2. 2016, 11.50 | Janský Ondřej | VČ - TD 3.třída
0.700
14 / 15 | 4
Malý stůl: Jednoband
20. 3. 2016, 10.50 | Brandejs Karel | VČ - TD 3.třída
0.930
30 / 30 | 8
Malý stůl: Jednoband
10. 4. 2016, 11.50 | Ribár Miloš | VČ - TD 3.třída
1.002
31 / 30 | 10
Malý stůl: Jednoband
17. 4. 2016, 10.50 | Tlapák Martin | VČ - TD 3.třída
1.030