JM - 2. třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband

Hejný VladoKádr 52/2: 1x 120 / 2065 / 20
3.25
12
54.16670000 %
2
Záboj VítKádr 52/2: 1x 120 / 2055 / 20
2.75
12
45.83330000 %
0