JM - 2. třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband

Černý KarelKádr 52/2: 1x 120 / 2034 / 20
1.70
5
28.33330000 %
0
Záboj VítKádr 52/2: 1x 120 / 2052 / 20
2.60
8
43.33330000 %
2