JM - 2. třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband

Záboj VítKádr 52/2: 1x 120 / 2080 / 20
4.00
13
66.66670000 %
2
Foretník VladimírKádr 52/2: 1x 120 / 2032 / 20
1.60
7
26.66670000 %
0