VČ - TD 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Kníže MartinKádr 52/2: 1x 150 / 2064 / 20
3.20
11
42.66670000 %
0
Zelinka DavidKádr 52/2: 1x 150 / 2073 / 20
3.65
16
48.66670000 %
2