JM - 2. třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband

Kavan JiříKádr 52/2: 1x 120 / 3058 / 20
2.90
9
258.62100000 %
0
Záboj VítKádr 52/2: 1x 120 / 3059 / 20
2.95
15
254.23700000 %
2