Theer Martin

Malý stůl

2019/2020

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9853 / 163 | 365.23
6.45
47.38890000 %
120 / 20 | 26
Malý stůl: Volná hra
28. 9. 2019, 10.00 | Hnyk Martin | VČ TD 1.třída
6.000
129 / 20 | 23
Malý stůl: Volná hra
6. 10. 2019, 10.00 | Köhler Petr | VČ TD 1.třída
6.450
95 / 19 | 21
Malý stůl: Volná hra
13. 10. 2019, 09.00 | Severýn Pavel | VČ TD 1.třída
5.000
110 / 20 | 36
Malý stůl: Volná hra
10. 11. 2019, 10.00 | Foff Petr | VČ TD 1.třída
5.502
58 / 20 | 9
Malý stůl: Volná hra
23. 11. 2019, 10.00 | Havelka Jiří | VČ TD 1.třída
2.900
44 / 9 | 19
Malý stůl: Volná hra
8. 12. 2019, 10.00 | Sedláček Petr | VČ TD 1.třída
4.880
125 / 20 | 34
Malý stůl: Volná hra
4. 1. 2020, 10.00 | Nemeš Jiří | VČ TD 1.třída
6.252
80 / 20 | 24
Malý stůl: Volná hra
25. 1. 2020, 10.00 | Foff Petr | VČ TD 1.třída
4.000
92 / 15 | 29
Malý stůl: Volná hra
22. 2. 2020, 10.00 | Farkaš David | VČ TD 1.třída
6.130

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9635 / 171 | 233.71
5.70
47.03700000 %
62 / 20 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 9. 2019, 11.40 | Hnyk Martin | VČ TD 1.třída
3.102
75 / 20 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 10. 2019, 11.40 | Köhler Petr | VČ TD 1.třída
3.750
54 / 17 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 10. 2019, 10.40 | Farkaš David | VČ TD 1.třída
3.170
71 / 18 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 11. 2019, 11.40 | Foff Petr | VČ TD 1.třída
3.940
63 / 20 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 11. 2019, 11.40 | Havelka Jiří | VČ TD 1.třída
3.150
53 / 16 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 12. 2019, 11.40 | Holeček Jaroslav | VČ TD 1.třída
3.310
88 / 20 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 1. 2020, 11.40 | Köhler Petr | VČ TD 1.třída
4.402
55 / 20 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 1. 2020, 11.40 | Foff Petr | VČ TD 1.třída
2.750
114 / 20 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
22. 2. 2020, 11.40 | Farkaš David | VČ TD 1.třída
5.702

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9316 / 173 | 141.82
2.92
58.51850000 %
36 / 20 | 9
Malý stůl: Jednoband
28. 9. 2019, 12.30 | Kudr Jan | VČ TD 1.třída
1.800
54 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
6. 10. 2019, 12.30 | Kratochvíl Jaroslav | VČ TD 1.třída
2.702
36 / 19 | 6
Malý stůl: Jednoband
13. 10. 2019, 11.30 | Mareš Ivan | VČ TD 1.třída
1.890
37 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
10. 11. 2019, 12.30 | Zadrobílek Roman | VČ TD 1.třída
1.850
21 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
23. 11. 2019, 12.30 | Absolon Jiří | VČ TD 1.třída
1.050
41 / 14 | 9
Malý stůl: Jednoband
8. 12. 2019, 12.30 | Sedláček Petr | VČ TD 1.třída
2.920
27 / 20 | 4
Malý stůl: Jednoband
4. 1. 2020, 12.30 | Köhler Petr | VČ TD 1.třída
1.350
38 / 20 | 14
Malý stůl: Jednoband
25. 1. 2020, 12.30 | Foff Petr | VČ TD 1.třída
1.900
26 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
22. 2. 2020, 12.30 | Severýn Pavel | VČ TD 1.třída
1.300

2018/2019

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11959 / 189 | 545.07
6.80
43.59090000 %
40 / 20 | 12
Malý stůl: Volná hra
16. 9. 2018, 09.00 | Farkaš David | VČ - TD 1.třída
2.000
102 / 20 | 19
Malý stůl: Volná hra
29. 9. 2018, 10.00 | Havránek Hynek | VČ - TD 1.třída
5.102
114 / 20 | 29
Malý stůl: Volná hra
6. 10. 2018, 10.00 | Havelka Jiří | VČ - TD 1.třída
5.700
64 / 10 | 16
Malý stůl: Volná hra
13. 10. 2018, 10.00 | Kudr Jan | VČ - TD 1.třída
6.400
136 / 20 | 54
Malý stůl: Volná hra
18. 11. 2018, 10.00 | Nemeš Jiří | VČ - TD 1.třída
6.802
86 / 20 | 24
Malý stůl: Volná hra
8. 12. 2018, 10.00 | Foff Petr | VČ - TD 1.třída
4.302
130 / 20 | 36
Malý stůl: Volná hra
5. 1. 2019, 10.00 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
6.502
109 / 19 | 21
Malý stůl: Volná hra
19. 1. 2019, 10.00 | Havránek Hynek | VČ - TD 1.třída
5.730
79 / 20 | 14
Malý stůl: Volná hra
16. 2. 2019, 10.00 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
3.950
99 / 20 | 24
Malý stůl: Volná hra
17. 3. 2019, 10.00 | Köhler Petr | VČ - TD 1.třída
4.950
0 | 0
Malý stůl: Volná hra
24. 3. 2019, 10.00 | Foff Petr | VČ - TD 1.třída
00

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11855 / 197 | 414.34
8.33
51.81820000 %
68 / 20 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 9. 2018, 10.10 | Farkaš David | VČ - TD 1.třída
3.400
61 / 20 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
29. 9. 2018, 11.10 | Havránek Hynek | VČ - TD 1.třída
3.050
150 / 18 | 41
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 10. 2018, 11.10 | Havelka Jiří | VČ - TD 1.třída
8.332
97 / 20 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 10. 2018, 11.10 | Kudr Jan | VČ - TD 1.třída
4.850
91 / 20 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 11. 2018, 11.10 | Köhler Petr | VČ - TD 1.třída
4.550
89 / 20 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 12. 2018, 11.10 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
4.450
83 / 19 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 1. 2019, 11.10 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
4.360
78 / 20 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 1. 2019, 11.10 | Havránek Hynek | VČ - TD 1.třída
3.900
79 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 2. 2019, 11.10 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
3.950
59 / 20 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 3. 2019, 11.10 | Köhler Petr | VČ - TD 1.třída
2.950
0 | 0
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 3. 2019, 11.10 | Zákravský Karel | VČ - TD 1.třída
00

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11376 / 194 | 191.93
3.00
56.96970000 %
32 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
16. 9. 2018, 11.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
1.600
22 / 14 | 4
Malý stůl: Jednoband
29. 9. 2018, 12.10 | Kolembář Petr | VČ - TD 1.třída
1.570
32 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
6. 10. 2018, 12.10 | Böhm Jan | VČ - TD 1.třída
1.602
41 / 20 | 12
Malý stůl: Jednoband
13. 10. 2018, 12.10 | Svoboda Pavel | VČ - TD 1.třída
2.050
31 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
18. 11. 2018, 12.10 | Kubík Robert | VČ - TD 1.třída
1.550
40 / 20 | 19
Malý stůl: Jednoband
8. 12. 2018, 12.10 | Foff Petr | VČ - TD 1.třída
2.000
52 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
5. 1. 2019, 12.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
2.602
38 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
19. 1. 2019, 12.10 | Havránek Hynek | VČ - TD 1.třída
1.900
60 / 20 | 14
Malý stůl: Jednoband
16. 2. 2019, 12.10 | Palata Tomáš | VČ - TD 1.třída
3.001
28 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
17. 3. 2019, 12.10 | Nemeš Jiří | VČ - TD 1.třída
1.400
0 | 0
Malý stůl: Jednoband
24. 3. 2019, 12.10 | Zákravský Karel | VČ - TD 1.třída
00

2017/2018

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12952 / 237 | 414.01
6.85
39.66670000 %
76 / 17 | 19
Malý stůl: Volná hra
23. 9. 2017, 13.30 | Kočička Petr | VČ - TD 1.třída
4.470
39 / 20 | 18
Malý stůl: Volná hra
30. 9. 2017, 10.00 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
1.950
60 / 20 | 15
Malý stůl: Volná hra
14. 10. 2017, 10.00 | Štok Jarmil | VČ - TD 1.třída
3.002
72 / 20 | 15
Malý stůl: Volná hra
18. 11. 2017, 10.00 | Šolc Kamil | VČ - TD 1.třída
3.600
137 / 20 | 41
Malý stůl: Volná hra
26. 11. 2017, 10.00 | Brandejs Karel | VČ - TD 1.třída
6.852
114 / 20 | 20
Malý stůl: Volná hra
2. 12. 2017, 10.00 | Janík Jiří | VČ - TD 1.třída
5.702
49 / 20 | 13
Malý stůl: Volná hra
6. 1. 2018, 10.00 | Špelda Miroslav | VČ - TD 1.třída
2.450
96 / 20 | 21
Malý stůl: Volná hra
21. 1. 2018, 13.30 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
4.800
83 / 20 | 34
Malý stůl: Volná hra
3. 2. 2018, 10.00 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
4.150
59 / 20 | 11
Malý stůl: Volná hra
10. 2. 2018, 10.00 | Havránek Milan | VČ - TD 1.třída
2.950
87 / 20 | 18
Malý stůl: Volná hra
24. 2. 2018, 10.00 | Brandejs Karel | VČ - TD 1.třída
4.352
80 / 20 | 27
Malý stůl: Volná hra
4. 3. 2018, 10.00 | Foff Petr | VČ - TD 1.třída
4.002

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12962 / 235 | 354.09
6.95
53.44440000 %
61 / 17 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 9. 2017, 14.40 | Kočička Petr | VČ - TD 1.třída
3.580
92 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 9. 2017, 11.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
4.600
69 / 20 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 10. 2017, 11.10 | Havránek Milan | VČ - TD 1.třída
3.452
89 / 18 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 11. 2017, 11.10 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
4.940
59 / 20 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 11. 2017, 11.10 | Jirout Ivo | VČ - TD 1.třída
2.952
139 / 20 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 12. 2017, 11.10 | Ševčík Jaroslav | VČ - TD 1.třída
6.952
92 / 20 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 1. 2018, 11.10 | Otčenášek Jiří st. | VČ - TD 1.třída
4.602
88 / 20 | 26
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 1. 2018, 14.40 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
4.400
108 / 20 | 35
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 2. 2018, 11.10 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
5.402
41 / 20 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 2. 2018, 11.10 | Havránek Hynek | VČ - TD 1.třída
2.050
66 / 20 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 2. 2018, 11.10 | Sedláček Petr | VČ - TD 1.třída
3.300
58 / 20 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 3. 2018, 12.10 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
2.900

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11348 / 217 | 131.60
2.05
52.72730000 %
38 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
23. 9. 2017, 15.40 | Ciasto Libor | VČ - TD 1.třída
1.902
23 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
30. 9. 2017, 12.10 | Farkaš David | VČ - TD 1.třída
1.150
37 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
14. 10. 2017, 12.10 | Štok Jarmil | VČ - TD 1.třída
1.852
30 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
18. 11. 2017, 12.10 | Svoboda Pavel | VČ - TD 1.třída
1.500
24 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
2. 12. 2017, 12.10 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
1.200
32 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
6. 1. 2018, 12.10 | Skalický Jaroslav | VČ - TD 1.třída
1.600
29 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
21. 1. 2018, 15.40 | Farkaš David | VČ - TD 1.třída
1.450
33 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
3. 2. 2018, 12.10 | Šolc Kamil | VČ - TD 1.třída
1.652
35 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
10. 2. 2018, 12.10 | Havránek Milan | VČ - TD 1.třída
1.752
32 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
24. 2. 2018, 12.10 | Brandejs Karel | VČ - TD 1.třída
1.602
35 / 17 | 13
Malý stůl: Jednoband
4. 3. 2018, 13.40 | Foff Petr | VČ - TD 1.třída
2.050

2016/2017

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
131268 / 252 | 445.03
8.85
48.76920000 %
120 / 20 | 29
Malý stůl: Volná hra
24. 9. 2016, 10.00 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
6.000
51 / 20 | 17
Malý stůl: Volná hra
1. 10. 2016, 10.00 | Havelka Jiří | VČ - TD 1.třída
2.550
137 / 20 | 42
Malý stůl: Volná hra
8. 10. 2016, 10.00 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
6.850
48 / 20 | 10
Malý stůl: Volná hra
9. 10. 2016, 10.00 | Otčenášek Jiří st. | VČ - TD 1.třída
2.400
112 / 20 | 21
Malý stůl: Volná hra
5. 11. 2016, 10.00 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
5.600
74 / 20 | 18
Malý stůl: Volná hra
26. 11. 2016, 13.00 | Červenka Josef st. | VČ - TD 1.třída
3.700
77 / 20 | 11
Malý stůl: Volná hra
10. 12. 2016, 10.00 | Hazuka Petr | VČ - TD 1.třída
3.852
139 / 19 | 28
Malý stůl: Volná hra
14. 1. 2017, 10.00 | Janík Jiří | VČ - TD 1.třída
7.310
117 / 20 | 18
Malý stůl: Volná hra
21. 1. 2017, 10.00 | Havelka Jiří | VČ - TD 1.třída
5.852
164 / 20 | 44
Malý stůl: Volná hra
29. 1. 2017, 13.00 | Severýn Pavel | VČ - TD 1.třída
8.202
177 / 20 | 29
Malý stůl: Volná hra
18. 2. 2017, 10.00 | Flégl Tomáš | VČ - TD 1.třída
8.852
28 / 20 | 6
Malý stůl: Volná hra
18. 3. 2017, 10.00 | Židů Tomáš | VČ - TD 1.třída
1.400
24 / 13 | 5
Malý stůl: Volná hra
25. 3. 2017, 10.00 | Tolar Patrik | VČ - TD 1.třída
1.840

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
131155 / 260 | 304.44
6.35
59.23080000 %
91 / 20 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 9. 2016, 11.10 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
4.550
127 / 20 | 27
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 10. 2016, 11.10 | Havelka Jiří | VČ - TD 1.třída
6.352
107 / 20 | 26
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 10. 2016, 11.10 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
5.352
67 / 20 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 10. 2016, 11.10 | Otčenášek Jiří st. | VČ - TD 1.třída
3.350
103 / 20 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 11. 2016, 11.10 | Palata Tomáš | VČ - TD 1.třída
5.152
103 / 20 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 11. 2016, 14.10 | Červenka Josef st. | VČ - TD 1.třída
5.150
67 / 20 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 12. 2016, 11.10 | Hazuka Petr | VČ - TD 1.třída
3.350
86 / 20 | 28
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 1. 2017, 11.10 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
4.300
94 / 20 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 1. 2017, 11.10 | Havelka Jiří | VČ - TD 1.třída
4.700
53 / 20 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
29. 1. 2017, 14.10 | Severýn Pavel | VČ - TD 1.třída
2.650
115 / 20 | 30
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 2. 2017, 11.10 | Flégl Tomáš | VČ - TD 1.třída
5.752
63 / 20 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 3. 2017, 11.10 | Židů Tomáš | VČ - TD 1.třída
3.150
79 / 20 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 3. 2017, 11.10 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
3.950

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
13432 / 257 | 151.68
2.65
55.38460000 %
53 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
24. 9. 2016, 12.10 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
2.652
36 / 18 | 12
Malý stůl: Jednoband
1. 10. 2016, 12.10 | Havelka Jiří | VČ - TD 1.třída
2.000
25 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
8. 10. 2016, 12.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
1.250
38 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
9. 10. 2016, 12.10 | Otčenášek Jiří st. | VČ - TD 1.třída
1.900
14 / 19 | 4
Malý stůl: Jednoband
5. 11. 2016, 12.10 | Svoboda Pavel | VČ - TD 1.třída
0.730
40 / 20 | 15
Malý stůl: Jednoband
26. 11. 2016, 15.10 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
2.002
32 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
10. 12. 2016, 12.10 | Hazuka Petr | VČ - TD 1.třída
1.600
33 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
14. 1. 2017, 12.10 | Ševčík Jaroslav | VČ - TD 1.třída
1.650
28 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
21. 1. 2017, 12.10 | Havelka Jiří | VČ - TD 1.třída
1.400
22 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
29. 1. 2017, 15.10 | Kuchař František | VČ - TD 1.třída
1.100
32 / 20 | 11
Malý stůl: Jednoband
18. 2. 2017, 12.10 | Špelda Miroslav | VČ - TD 1.třída
1.600
41 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
18. 3. 2017, 12.10 | Židů Tomáš | VČ - TD 1.třída
2.050
38 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
25. 3. 2017, 12.10 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
1.900

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9123 / 264 | 60.465
0.833
68.33330000 %
15 / 30 | 4
Malý stůl: Trojband
16. 10. 2016, 09.00 | Poláček Ladislav | VČ - 3B 4.třída
0.5002
14 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
16. 10. 2016, 11.00 | Vít Jiří | VČ - 3B 4.třída
0.4662
16 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
16. 10. 2016, 14.00 | Černý Luděk | VČ - 3B 4.třída
0.5332
12 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
18. 12. 2016, 10.00 | Andres Miroslav | VČ - 3B 4.třída
0.4000
12 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
18. 12. 2016, 11.00 | Židů Tomáš | VČ - 3B 4.třída
0.4000
7 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
18. 12. 2016, 13.00 | Vlačiha Josef | VČ - 3B 4.třída
0.2330
13 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
12. 2. 2017, 10.00 | Vlačiha Josef | VČ - 3B 4.třída
0.4332
14 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
12. 2. 2017, 12.00 | Kubík Robert | VČ - 3B 4.třída
0.4662
20 / 24 | 6
Malý stůl: Trojband
12. 2. 2017, 14.00 | Andres Miroslav | VČ - 3B 4.třída
0.8332

2015/2016

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
121356 / 213 | 1226.36
12.50
56.50000000 %
131 / 20 | 31
Malý stůl: Volná hra
18. 10. 2015, 10.00 | Havránek Hynek | VČ - TD 1.třída
6.552
169 / 20 | 46
Malý stůl: Volná hra
31. 10. 2015, 10.00 | Hladík Petr | VČ - TD 1.třída
8.452
67 / 17 | 21
Malý stůl: Volná hra
21. 11. 2015, 10.00 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
3.940
87 / 20 | 15
Malý stůl: Volná hra
5. 12. 2015, 10.00 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
4.350
98 / 20 | 40
Malý stůl: Volná hra
13. 12. 2015, 10.00 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
4.900
124 / 20 | 48
Malý stůl: Volná hra
9. 1. 2016, 10.00 | Otčenášek Jiří st. | VČ - TD 1.třída
6.202
0 | 0
Malý stůl: Volná hra
16. 1. 2016, 10.00 | Absolon Jiří | VČ - TD 1.třída
00
89 / 20 | 29
Malý stůl: Volná hra
23. 1. 2016, 10.00 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
4.450
200 / 16 | 122
Malý stůl: Volná hra
6. 2. 2016, 10.00 | Hazuka Petr | VČ - TD 1.třída
12.502
127 / 20 | 29
Malý stůl: Volná hra
6. 3. 2016, 10.00 | Mrkvička Jaroslav | VČ - TD 1.třída
6.350
163 / 20 | 27
Malý stůl: Volná hra
19. 3. 2016, 10.00 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
8.150
101 / 20 | 34
Malý stůl: Volná hra
9. 4. 2016, 13.00 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
5.052

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12944 / 218 | 334.33
8.33
52.44440000 %
71 / 20 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 10. 2015, 11.10 | Hazuka Petr | VČ - TD 1.třída
3.552
121 / 20 | 33
Malý stůl: Kádr 52/2
31. 10. 2015, 11.10 | Ševčík Jaroslav | VČ - TD 1.třída
6.052
50 / 20 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 11. 2015, 11.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
2.500
70 / 20 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 12. 2015, 11.10 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
3.502
76 / 20 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 12. 2015, 11.10 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
3.800
58 / 20 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 1. 2016, 11.10 | Otčenášek Jiří st. | VČ - TD 1.třída
2.900
0 | 0
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 1. 2016, 11.10 | Král Petr | VČ - TD 1.třída
00
71 / 20 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 1. 2016, 11.10 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
3.550
150 / 18 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 2. 2016, 11.10 | Hazuka Petr | VČ - TD 1.třída
8.332
71 / 20 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 3. 2016, 11.10 | Janík Jiří | VČ - TD 1.třída
3.550
102 / 20 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 3. 2016, 11.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
5.100
104 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 4. 2016, 14.10 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
5.200

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12471 / 216 | 132.18
3.33
65.41670000 %
41 / 20 | 11
Malý stůl: Jednoband
18. 10. 2015, 12.00 | Hazuka Petr | VČ - TD 1.třída
2.050
31 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
31. 10. 2015, 12.00 | Ševčík Jaroslav | VČ - TD 1.třída
1.550
31 / 20 | 9
Malý stůl: Jednoband
21. 11. 2015, 12.00 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
1.552
48 / 20 | 13
Malý stůl: Jednoband
5. 12. 2015, 12.00 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
2.400
60 / 19 | 12
Malý stůl: Jednoband
13. 12. 2015, 12.00 | Šolc Kamil | VČ - TD 1.třída
3.152
42 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
9. 1. 2016, 12.00 | Otčenášek Jiří st. | VČ - TD 1.třída
2.100
0 | 0
Malý stůl: Jednoband
16. 1. 2016, 12.00 | Král Petr | VČ - TD 1.třída
00
47 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
23. 1. 2016, 12.00 | Palata Tomáš | VČ - TD 1.třída
2.352
31 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
6. 2. 2016, 12.00 | Hazuka Petr | VČ - TD 1.třída
1.550
41 / 19 | 11
Malý stůl: Jednoband
6. 3. 2016, 12.00 | Ševčík Jaroslav | VČ - TD 1.třída
2.150
39 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
19. 3. 2016, 12.00 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
1.950
60 / 18 | 12
Malý stůl: Jednoband
9. 4. 2016, 15.00 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
3.332

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
676 / 172 | 60.441
0.769
63.33330000 %
9 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
5. 3. 2016, 09.00 | Novák Jan | VČ - 3B 4.třída
0.3000
13 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
5. 3. 2016, 12.00 | Ptáček Pavel | VČ - 3B 4.třída
0.4332
20 / 26 | 4
Malý stůl: Trojband
5. 3. 2016, 13.00 | Steiger Čestmír | VČ - 3B 4.třída
0.7692
18 / 30 | 6
Malý stůl: Trojband
3. 4. 2016, 10.00 | Havránek Milan | VČ - 3B 4.třída
0.6002
6 / 26 | 2
Malý stůl: Trojband
3. 4. 2016, 11.00 | Farkaš David | VČ - 3B 4.třída
0.2300
10 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
3. 4. 2016, 13.00 | Andres Miroslav | VČ - 3B 4.třída
0.3330

2014/2015

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
151818 / 301 | 466.03
9.95
61.62710000 %
98 / 20 | 28
Malý stůl: Volná hra
27. 9. 2014, 10.00 | Ciasto Libor | 1.třída Východní Čechy
4.902
150 / 21 | 21
Malý stůl: Volná hra
4. 10. 2014, 10.00 | Hazuka Petr | 3.třída Východní Čechy
7.142
86 / 20 | 25
Malý stůl: Volná hra
5. 10. 2014, 10.00 | Havránek Hynek | 1.třída Východní Čechy
4.302
123 / 20 | 25
Malý stůl: Volná hra
18. 10. 2014, 10.00 | Král Petr | 1.třída Východní Čechy
6.150
199 / 20 | 46
Malý stůl: Volná hra
1. 11. 2014, 10.00 | Vlk Martin | 1.třída Východní Čechy
9.952
47 / 20 | 14
Malý stůl: Volná hra
16. 11. 2014, 10.00 | Feher Václav | 1.třída Východní Čechy
2.350
140 / 20 | 37
Malý stůl: Volná hra
22. 11. 2014, 10.00 | Mrkvička Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
7.000
109 / 20 | 24
Malý stůl: Volná hra
13. 12. 2014, 10.00 | Stolín Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
5.450
121 / 20 | 36
Malý stůl: Volná hra
10. 1. 2015, 10.00 | Kníže Martin | 1.třída Východní Čechy
6.050
136 / 20 | 29
Malý stůl: Volná hra
25. 1. 2015, 10.00 | Havránek Hynek | 1.třída Východní Čechy
6.800
132 / 20 | 20
Malý stůl: Volná hra
7. 2. 2015, 10.00 | Havelka Jiří | 1.třída Východní Čechy
6.602
101 / 20 | 26
Malý stůl: Volná hra
21. 2. 2015, 13.00 | Marek Jan | 1.třída Východní Čechy
5.052
153 / 20 | 26
Malý stůl: Volná hra
1. 3. 2015, 10.00 | Feher Václav | 1.třída Východní Čechy
7.652
65 / 20 | 9
Malý stůl: Volná hra
15. 3. 2015, 10.00 | Janík Jiří | 1.třída Východní Čechy
3.250
158 / 20 | 44
Malý stůl: Volná hra
21. 3. 2015, 10.00 | Šolc Kamil | 1.třída Východní Čechy
7.902

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
151242 / 292 | 384.25
5.76
56.45450000 %
58 / 20 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 9. 2014, 10.00 | Ciasto Libor | 1.třída Východní Čechy
2.902
39 / 17 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 10. 2014, 10.00 | Hazuka Petr | 3.třída Východní Čechy
2.290
77 / 20 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 10. 2014, 10.00 | Havránek Hynek | 1.třída Východní Čechy
3.850
98 / 17 | 32
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 10. 2014, 12.30 | Král Petr | 1.třída Východní Čechy
5.760
72 / 20 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 11. 2014, 10.00 | Vlk Martin | 1.třída Východní Čechy
3.602
115 / 20 | 28
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 11. 2014, 10.00 | Feher Václav | 1.třída Východní Čechy
5.752
112 / 20 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
22. 11. 2014, 10.00 | Janík Jiří | 1.třída Východní Čechy
5.602
67 / 20 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 12. 2014, 11.00 | Stolín Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
3.350
89 / 18 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 1. 2015, 10.00 | Kníže Martin | 1.třída Východní Čechy
4.940
49 / 20 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 1. 2015, 10.00 | Havránek Hynek | 1.třída Východní Čechy
2.450
78 / 20 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 2. 2015, 10.00 | Havelka Jiří | 1.třída Východní Čechy
3.900
81 / 20 | 25
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 2. 2015, 14.30 | Krotil Ladislav | 1.třída Východní Čechy
4.052
111 / 20 | 38
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 3. 2015, 10.00 | Feher Václav | 1.třída Východní Čechy
5.552
112 / 20 | 35
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 3. 2015, 10.00 | Mrkvička Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
5.602
84 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 3. 2015, 10.00 | Šolc Kamil | 1.třída Východní Čechy
4.202

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
15523 / 279 | 131.87
2.55
58.76400000 %
48 / 20 | 13
Malý stůl: Jednoband
27. 9. 2014, 10.00 | Ciasto Libor | 1.třída Východní Čechy
2.402
22 / 15 | 4
Malý stůl: Jednoband
4. 10. 2014, 10.00 | Štok Radek | 3.třída Východní Čechy
1.460
11 / 8 | 4
Malý stůl: Jednoband
5. 10. 2014, 10.00 | Fornůsek Tomáš | 1.třída Východní Čechy
1.370
51 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
18. 10. 2014, 14.00 | Havelka Jiří | 1.třída Východní Čechy
2.552
31 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
1. 11. 2014, 10.00 | Vlk Martin | 1.třída Východní Čechy
1.552
41 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
16. 11. 2014, 10.00 | Tázler Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
2.050
42 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
22. 11. 2014, 10.00 | Hladík Petr | 1.třída Východní Čechy
2.100
38 / 16 | 8
Malý stůl: Jednoband
13. 12. 2014, 13.00 | Stolín Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
2.370
40 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
10. 1. 2015, 10.00 | Otčenášek Jiří st. | 1.třída Východní Čechy
2.000
27 / 20 | 12
Malý stůl: Jednoband
25. 1. 2015, 10.00 | Havránek Hynek | 1.třída Východní Čechy
1.350
37 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
7. 2. 2015, 10.00 | Havelka Jiří | 1.třída Východní Čechy
1.850
45 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
21. 2. 2015, 16.00 | Krotil Ladislav | 1.třída Východní Čechy
2.252
30 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
1. 3. 2015, 10.00 | Feher Václav | 1.třída Východní Čechy
1.502
30 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
15. 3. 2015, 10.00 | Mrkvička Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
1.500
30 / 20 | 11
Malý stůl: Jednoband
21. 3. 2015, 10.00 | Šolc Kamil | 1.třída Východní Čechy
1.500

2013/2014

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
222343 / 367 | 816.38
20.00
66.94290000 %
150 / 22 | 21
Malý stůl: Volná hra
13. 10. 2013, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída "B" Východní Čechy
6.812
150 / 21 | 42
Malý stůl: Volná hra
27. 10. 2013, 10.00 | Dyrc Karel | 3.třída "B" Východní Čechy
7.142
86 / 9 | 27
Malý stůl: Volná hra
3. 11. 2013, 10.00 | Fořt Milan | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
9.550
150 / 11 | 55
Malý stůl: Volná hra
9. 11. 2013, 10.00 | Steiger Čestmír | 3.třída "B" Východní Čechy
13.632
103 / 17 | 28
Malý stůl: Volná hra
17. 11. 2013, 10.00 | Kozák Milan | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
6.050
119 / 25 | 18
Malý stůl: Volná hra
23. 11. 2013, 10.00 | Nikl Antonín | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
4.762
0
Malý stůl: Volná hra
23. 11. 2013, 10.00 | Nikl Antonín | 3.třída "B" Východní Čechy
2
126 / 20 | 34
Malý stůl: Volná hra
15. 12. 2013, 10.00 | Kupec Václav | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
6.302
150 / 14 | 34
Malý stůl: Volná hra
19. 1. 2014, 10.00 | Janský Ondřej | 3.třída "B" Východní Čechy
10.712
136 / 25 | 47
Malý stůl: Volná hra
1. 2. 2014, 10.00 | Kubík Robert | 3.třída "B" Východní Čechy
5.442
113 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
1. 3. 2014, 10.00 | Steiger Čestmír | 3.třída "B" Východní Čechy
4.522
0
Malý stůl: Volná hra
9. 3. 2014, 10.00 | Nikl Antonín | 3.třída "B" Východní Čechy
2
116 / 25 | 47
Malý stůl: Volná hra
9. 3. 2014, 10.00 | Nikl Antonín | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
4.642
96 / 16 | 23
Malý stůl: Volná hra
15. 3. 2014, 10.00 | Hazuka Petr | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
6.000
74 / 23 | 20
Malý stůl: Volná hra
22. 3. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
3.210
150 / 21 | 25
Malý stůl: Volná hra
29. 3. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
7.142
91 / 25 | 25
Malý stůl: Volná hra
5. 4. 2014, 10.00 | Hazuka Petr | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
3.640
100 / 7 | 38
Malý stůl: Volná hra
26. 4. 2014, 09.00 | Vlačiha Josef | VČO Přebor 3.třídy VH
14.282
100 / 16 | 28
Malý stůl: Volná hra
26. 4. 2014, 09.00 | Nikl Antonín | VČO Přebor 3.třídy VH
6.252
100 / 5 | 81
Malý stůl: Volná hra
26. 4. 2014, 09.00 | Kačírek Karel | VČO Přebor 3.třídy VH
20.002
97 / 20 | 15
Malý stůl: Volná hra
26. 4. 2014, 09.00 | Žižka Josef | VČO Přebor 3.třídy VH
4.852
136 / 20 | 27
Malý stůl: Volná hra
11. 5. 2014, 10.00 | Fořt Milan | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
6.802

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
171382 / 306 | 544.51
7.14
65.80950000 %
96 / 25 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 10. 2013, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída "B" Východní Čechy
3.842
100 / 21 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 10. 2013, 10.00 | Netík Jiří | 3.třída "B" Východní Čechy
4.762
66 / 19 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 11. 2013, 10.00 | Pešta Martin | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
3.470
91 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 11. 2013, 10.00 | Kozák Milan | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
4.550
100 / 23 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 11. 2013, 10.00 | Šrůtek Václav | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
4.342
0
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 11. 2013, 10.00 | Šrůtek Václav | 3.třída "B" Východní Čechy
2
76 / 20 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 12. 2013, 10.00 | Kupec Václav | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
3.800
71 / 25 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 1. 2014, 10.00 | Janský Ondřej | 3.třída "B" Východní Čechy
2.842
94 / 25 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 2. 2014, 10.00 | Dyrc Karel | 3.třída "B" Východní Čechy
3.762
100 / 25 | 25
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 3. 2014, 10.00 | Koňarik Štefan | 3.třída "B" Východní Čechy
4.002
100 / 14 | 30
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 3. 2014, 10.00 | Šrůtek Václav | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
7.142
0
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 3. 2014, 10.00 | Šrůtek Václav | 3.třída "B" Východní Čechy
2
83 / 12 | 54
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 3. 2014, 10.00 | Štok Radek | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
6.910
98 / 17 | 44
Malý stůl: Kádr 52/2
22. 3. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
5.760
100 / 20 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
29. 3. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
5.002
100 / 20 | 25
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 4. 2014, 10.00 | Hazuka Petr | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
5.002
107 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 5. 2014, 10.00 | Fořt Milan | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
5.352

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
17555 / 321 | 131.72
3.12
52.85710000 %
50 / 16 | 11
Malý stůl: Jednoband
13. 10. 2013, 10.00 | Janský Ondřej | 3.třída "B" Východní Čechy
3.122
15 / 18 | 7
Malý stůl: Jednoband
27. 10. 2013, 10.00 | Dyrc Karel | 3.třída "B" Východní Čechy
0.830
54 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
3. 11. 2013, 10.00 | Fořt Milan | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
2.702
38 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
17. 11. 2013, 10.00 | Kozák Milan | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
1.900
18 / 20 | 4
Malý stůl: Jednoband
23. 11. 2013, 10.00 | Živný Miroslav | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
0.900
0
Malý stůl: Jednoband
23. 11. 2013, 10.00 | Živný Miroslav | 3.třída "B" Východní Čechy
0
23 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
15. 12. 2013, 10.00 | Kupec Václav | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
1.150
36 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
19. 1. 2014, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída "B" Východní Čechy
1.440
28 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
1. 2. 2014, 10.00 | Brutovský Milan | 3.třída "B" Východní Čechy
1.120
45 / 25 | 13
Malý stůl: Jednoband
1. 3. 2014, 10.00 | Ribár Miloš | 3.třída "B" Východní Čechy
1.802
50 / 24 | 8
Malý stůl: Jednoband
9. 3. 2014, 10.00 | Živný Miroslav | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
2.082
0
Malý stůl: Jednoband
9. 3. 2014, 10.00 | Živný Miroslav | 3.třída "B" Východní Čechy
2
50 / 20 | 9
Malý stůl: Jednoband
15. 3. 2014, 10.00 | Štok Radek | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
2.502
50 / 19 | 10
Malý stůl: Jednoband
22. 3. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
2.632
43 / 24 | 7
Malý stůl: Jednoband
29. 3. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
1.790
37 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
5. 4. 2014, 10.00 | Hazuka Petr | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
1.482
18 / 20 | 3
Malý stůl: Jednoband
11. 5. 2014, 10.00 | Mikuta Jaroslav | NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy
0.900

2012/2013

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
181989 / 362 | 575.49
11.53
60.27270000 %
65 / 20 | 15
Malý stůl: Volná hra
30. 9. 2012, 10.00 | Krahulík Miroslav | 2.LIGA ČECHY
3.250
98 / 14 | 20
Malý stůl: Volná hra
7. 10. 2012, 10.00 | Křížek Miloslav | 3.třída - Východní Čechy
7.000
86 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
13. 10. 2012, 10.00 | Kopecký Emil st. | 3.třída - Východní Čechy
3.442
96 / 25 | 23
Malý stůl: Volná hra
27. 10. 2012, 10.00 | Steiger Čestmír | 3.třída - Východní Čechy
3.842
75 / 20 | 25
Malý stůl: Volná hra
28. 10. 2012, 10.00 | Pechr Miroslav | 2.LIGA ČECHY
3.750
92 / 25 | 30
Malý stůl: Volná hra
4. 11. 2012, 10.00 | Štok Radek | 3.třída - Východní Čechy
3.682
120 / 22 | 22
Malý stůl: Volná hra
10. 11. 2012, 13.30 | Křížek Miloslav | 3.třída - Východní Čechy
5.450
150 / 15 | 49
Malý stůl: Volná hra
10. 11. 2012, 17.00 | Červinka František | 3.třída - Východní Čechy
10.002
63 / 19 | 12
Malý stůl: Volná hra
18. 11. 2012, 10.00 | Florek Josef | 3.třída - Východní Čechy
3.310
98 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
15. 12. 2012, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída - Východní Čechy
3.922
114 / 20 | 30
Malý stůl: Volná hra
16. 12. 2012, 10.00 | Král Petr | 2.LIGA ČECHY
5.702
141 / 25 | 47
Malý stůl: Volná hra
6. 1. 2013, 10.00 | Kulhánek Daniel | 3.třída - Východní Čechy
5.642
150 / 13 | 57
Malý stůl: Volná hra
12. 1. 2013, 10.00 | Bláha Jiří | 3.třída - Východní Čechy
11.532
150 / 23 | 20
Malý stůl: Volná hra
27. 1. 2013, 10.00 | Hazuka Petr | 3.třída - Východní Čechy
6.522
150 / 17 | 37
Malý stůl: Volná hra
10. 2. 2013, 10.00 | Josef Zbyšek | 3.třída - Východní Čechy
8.822
150 / 19 | 35
Malý stůl: Volná hra
17. 2. 2013, 10.00 | Marek Jan | 3.třída - Východní Čechy
7.892
83 / 15 | 11
Malý stůl: Volná hra
23. 2. 2013, 10.00 | Florek Josef | 3.třída - Východní Čechy
5.530
108 / 20 | 21
Malý stůl: Volná hra
24. 3. 2013, 10.00 | Vápeník Rudolf | 2.LIGA ČECHY
5.402

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
171465 / 344 | 294.25
7.69
69.76190000 %
81 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 9. 2012, 10.00 | Krahulík Miroslav | 2.LIGA ČECHY
4.050
61 / 17 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 10. 2012, 10.00 | Chotěbor Ctirad | 3.třída - Východní Čechy
3.580
100 / 22 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 10. 2012, 10.00 | Vít Jiří | 3.třída - Východní Čechy
4.542
74 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 10. 2012, 10.00 | Steiger Čestmír | 3.třída - Východní Čechy
2.962
129 / 20 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 10. 2012, 10.00 | Fořt Milan | 2.LIGA ČECHY
6.450
100 / 21 | 28
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 11. 2012, 10.00 | Štok Radek | 3.třída - Východní Čechy
4.762
71 / 15 | 25
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 11. 2012, 13.30 | Křížek Miloslav | 3.třída - Východní Čechy
4.730
73 / 25 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 11. 2012, 17.00 | Vlačiha Josef | 3.třída - Východní Čechy
2.922
69 / 16 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 11. 2012, 10.00 | Florek Josef | 3.třída - Východní Čechy
4.310
81 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 12. 2012, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída - Východní Čechy
3.240
66 / 20 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 12. 2012, 10.00 | Pecha Libor | 2.LIGA ČECHY
3.300
100 / 21 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 1. 2013, 10.00 | Vít Jiří | 3.třída - Východní Čechy
4.762
100 / 22 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 1. 2013, 10.00 | Skalický Jaroslav | 3.třída - Východní Čechy
4.542
90 / 25 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 1. 2013, 10.00 | Hazuka Petr | 3.třída - Východní Čechy
3.602
100 / 17 | 29
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 2. 2013, 10.00 | Josef Zbyšek | 3.třída - Východní Čechy
5.882
100 / 13 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 2. 2013, 10.00 | Florek Josef | 3.třída - Východní Čechy
7.692
70 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 3. 2013, 10.00 | Verner Karel | 2.LIGA ČECHY
3.500

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
18678 / 370 | 141.83
4.16
66.47060000 %
30 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
30. 9. 2012, 10.00 | Bača Libor | 2.LIGA ČECHY
1.500
50 / 22 | 10
Malý stůl: Jednoband
7. 10. 2012, 10.00 | Krotil Ladislav | 3.třída - Východní Čechy
2.272
50 / 22 | 9
Malý stůl: Jednoband
13. 10. 2012, 10.00 | Vít Jiří | 3.třída - Východní Čechy
2.272
44 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
27. 10. 2012, 10.00 | Longauer Miroslav | 3.třída - Východní Čechy
1.762
38 / 20 | 9
Malý stůl: Jednoband
28. 10. 2012, 10.00 | Fořt Milan | 2.LIGA ČECHY
1.902
50 / 21 | 10
Malý stůl: Jednoband
4. 11. 2012, 10.00 | Hazuka Petr | 3.třída - Východní Čechy
2.382
45 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
10. 11. 2012, 13.30 | Korbelář Bohumil | 3.třída - Východní Čechy
1.800
22 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
10. 11. 2012, 17.00 | Vlačiha Josef | 3.třída - Východní Čechy
0.880
23 / 21 | 5
Malý stůl: Jednoband
18. 11. 2012, 10.00 | Nikl Antonín | 3.třída - Východní Čechy
1.090
50 / 25 | 10
Malý stůl: Jednoband
15. 12. 2012, 10.00 | Janský Ondřej | 3.třída - Východní Čechy
2.002
35 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
16. 12. 2012, 10.00 | Pecha Libor | 2.LIGA ČECHY
1.750
27 / 25 | 3
Malý stůl: Jednoband
6. 1. 2013, 10.00 | Kulhánek Daniel | 3.třída - Východní Čechy
1.082
38 / 21 | 5
Malý stůl: Jednoband
12. 1. 2013, 10.00 | Skalický Jaroslav | 3.třída - Východní Čechy
1.800
50 / 12 | 11
Malý stůl: Jednoband
27. 1. 2013, 10.00 | Hazuka Petr | 3.třída - Východní Čechy
4.162
50 / 21 | 14
Malý stůl: Jednoband
10. 2. 2013, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída - Východní Čechy
2.382
0
Malý stůl: Jednoband
17. 2. 2013, 10.00 | Vlačiha Josef | 3.třída - Východní Čechy
2
37 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
23. 2. 2013, 10.00 | Florek Josef | 3.třída - Východní Čechy
1.482
39 / 20 | 14
Malý stůl: Jednoband
24. 3. 2013, 10.00 | Verner Karel | 2.LIGA ČECHY
1.951

2011/2012

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
151381 / 310 | 624.45
7.50
65.76190000 %
60 / 20 | 19
Malý stůl: Volná hra
30. 11. -0001, 00.00 | Kačírek Karel | Přebor VČO 3.třídy VH
3.000
53 / 17 | 12
Malý stůl: Volná hra
30. 11. -0001, 00.00 | Havránek Hynek | Přebor VČO 3.třídy VH
3.110
68 / 20 | 15
Malý stůl: Volná hra
30. 11. -0001, 00.00 | Farkaš David | Přebor VČO 3.třídy VH
3.400
72 / 17 | 27
Malý stůl: Volná hra
30. 11. -0001, 00.00 | Kuchař František | Přebor VČO 3.třídy VH
4.230
74 / 25 | 26
Malý stůl: Volná hra
8. 10. 2011, 10.00 | Kačírek Karel | 3. třída "B" - Východní Čechy
2.960
77 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
23. 10. 2011, 10.00 | Petříček Martin | 3. třída "B" - Východní Čechy
3.082
58 / 20 | 19
Malý stůl: Volná hra
30. 10. 2011, 10.00 | Farkaš David | 3. třída "B" - Východní Čechy
2.900
112 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
12. 11. 2011, 10.00 | Steiger Čestmír | 3. třída "B" - Východní Čechy
4.482
78 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
4. 12. 2011, 10.00 | Havránek Milan | 3. třída "B" - Východní Čechy
3.122
146 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
8. 1. 2012, 10.00 | Kačírek Karel | 3. třída "B" - Východní Čechy
5.842
107 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
21. 1. 2012, 10.00 | Petříček Martin | 3. třída "B" - Východní Čechy
4.282
176 / 25 | 34
Malý stůl: Volná hra
28. 1. 2012, 10.00 | Dyrc Karel | 1. třída - Východní Čechy
7.042
0
Malý stůl: Volná hra
5. 2. 2012, 10.00 | Lásko Miroslav | 3. třída "B" - Východní Čechy
0
150 / 20 | 38
Malý stůl: Volná hra
19. 2. 2012, 10.00 | Steiger Čestmír | 3. třída "B" - Východní Čechy
7.502
150 / 21 | 62
Malý stůl: Volná hra
26. 2. 2012, 10.00 | Havránek Hynek | 3. třída "B" - Východní Čechy
7.142

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11917 / 226 | 304.05
5.88
79.73910000 %
70 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 10. 2011, 10.00 | Kačírek Karel | 3. třída "B" - Východní Čechy
2.800
59 / 25 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 10. 2011, 10.00 | Zloch Lubomír | 3. třída "B" - Východní Čechy
2.362
100 / 22 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 10. 2011, 10.00 | Kuchař František | 3. třída "B" - Východní Čechy
4.542
84 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 11. 2011, 10.00 | Ribár Miloš | 3. třída "B" - Východní Čechy
3.362
100 / 19 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 12. 2011, 10.00 | Havránek Milan | 3. třída "B" - Východní Čechy
5.262
84 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 1. 2012, 10.00 | Kačírek Karel | 3. třída "B" - Východní Čechy
3.362
100 / 25 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 1. 2012, 10.00 | Petříček Martin | 3. třída "B" - Východní Čechy
4.002
138 / 25 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 1. 2012, 10.00 | Dyrc Karel | 1. třída - Východní Čechy
5.522
0
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 2. 2012, 10.00 | Kuchař František | 3. třída "B" - Východní Čechy
0
100 / 17 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 2. 2012, 10.00 | Steiger Čestmír | 3. třída "B" - Východní Čechy
5.882
82 / 18 | 30
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 2. 2012, 10.00 | Havránek Hynek | 3. třída "B" - Východní Čechy
4.550

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11411 / 244 | 121.68
2.50
73.39290000 %
34 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
8. 10. 2011, 10.00 | Sedlák Josef | 3. třída "B" - Východní Čechy
1.360
36 / 25 | 10
Malý stůl: Jednoband
23. 10. 2011, 10.00 | Šimek Vladimír | 3. třída "B" - Východní Čechy
1.442
49 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
30. 10. 2011, 10.00 | Kuchař František | 3. třída "B" - Východní Čechy
1.960
33 / 25 | 3
Malý stůl: Jednoband
12. 11. 2011, 10.00 | Steiger Čestmír | 3. třída "B" - Východní Čechy
1.322
41 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
4. 12. 2011, 10.00 | Havránek Milan | 3. třída "B" - Východní Čechy
1.640
50 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
8. 1. 2012, 10.00 | Hájek Miloš | 3. třída "B" - Východní Čechy
2.502
42 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
21. 1. 2012, 10.00 | Šimek Vladimír | 3. třída "B" - Východní Čechy
1.682
37 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
28. 1. 2012, 10.00 | Köhler Petr | 1. třída - Východní Čechy
1.480
0
Malý stůl: Jednoband
5. 2. 2012, 10.00 | Kuchař František | 3. třída "B" - Východní Čechy
0
50 / 24 | 12
Malý stůl: Jednoband
19. 2. 2012, 10.00 | Steiger Čestmír | 3. třída "B" - Východní Čechy
2.082
39 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
26. 2. 2012, 10.00 | Havránek Hynek | 3. třída "B" - Východní Čechy
1.560

2010/2011

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
171770 / 387 | 454.57
13.63
64.36360000 %
150 / 11 | 29
Malý stůl: Volná hra
2. 10. 2010, 13.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída
13.632
81 / 16 | 15
Malý stůl: Volná hra
9. 10. 2010, 10.00 | Hurdálek Pavel | VČO 1.třída
5.060
121 / 20 | 20
Malý stůl: Volná hra
17. 10. 2010, 10.00 | Mrkvička Jaroslav | VČO 1.třída
6.050
60 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
23. 10. 2010, 09.00 | Ptáček Pavel | VČO 3.třída
2.402
118 / 25 | 45
Malý stůl: Volná hra
23. 10. 2010, 15.00 | Hanuš Jiří | VČO 3.třída
4.722
88 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
7. 11. 2010, 15.00 | Šimerda Pavel | VČO 3.třída
3.522
85 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
14. 11. 2010, 10.00 | Havránek Milan | VČO 3.třída
3.402
47 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
20. 11. 2010, 09.00 | Ulbrych Jaroslav | VČO 3.třída
1.880
150 / 23 | 39
Malý stůl: Volná hra
27. 11. 2010, 09.00 | Vlačiha Josef | VČO 3.třída
6.522
90 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
28. 11. 2010, 12.00 | Paštika Libor | VČO 3.třída
3.602
96 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
23. 1. 2011, 10.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída
3.840
123 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
30. 1. 2011, 09.00 | Hazuka Petr | VČO 3.třída
4.922
150 / 22 | 37
Malý stůl: Volná hra
6. 2. 2011, 09.00 | Ptáček Pavel | VČO 3.třída
6.812
116 / 25 | 29
Malý stůl: Volná hra
27. 2. 2011, 09.00 | Kuchař František | VČO 3.třída
4.640
44 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
13. 3. 2011, 09.00 | Šimerda Pavel | VČO 3.třída
1.760
101 / 25 | 30
Malý stůl: Volná hra
27. 3. 2011, 10.00 | Ulbrych Jaroslav | VČO 3.třída
4.042
150 / 20 | 32
Malý stůl: Volná hra
27. 3. 2011, 15.00 | Vlačiha Josef | VČO 3.třída
7.502

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
221973 / 483 | 384.08
6.25
89.68180000 %
80 / 17 | 28
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. -0001, 00.00 | Hanuš Jiří | Přebor VČO 3.třída kádr
4.702
80 / 20 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. -0001, 00.00 | Stolín Jaroslav | Přebor VČO 3.třída kádr
4.002
80 / 15 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. -0001, 00.00 | Kejzlar Alexej | Přebor VČO 3.třída kádr
5.332
80 / 14 | 38
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. -0001, 00.00 | Kuchař František | Přebor VČO 3.třída kádr
5.712
73 / 20 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. -0001, 00.00 | Ulbrych Jaroslav | Přebor VČO 3.třída kádr
3.651
87 / 25 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 10. 2010, 13.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída
3.480
84 / 25 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 10. 2010, 10.00 | Králíček Pavel | VČO 1.třída
3.360
148 / 25 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 10. 2010, 10.00 | Janík Jiří | VČO 1.třída
5.922
48 / 25 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 10. 2010, 09.00 | Ptáček Pavel | VČO 3.třída
1.920
100 / 25 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 10. 2010, 15.00 | Ciasto Libor | VČO 3.třída
4.002
79 / 25 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 11. 2010, 15.00 | Šimek Vladimír | VČO 3.třída
3.162
95 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 11. 2010, 10.00 | Hazuka Petr | VČO 3.třída
3.802
100 / 16 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 11. 2010, 09.00 | Stolín Jaroslav | VČO 3.třída
6.252
100 / 17 | 28
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 11. 2010, 09.00 | Červinka František | VČO 3.třída
5.882
91 / 25 | 28
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 11. 2010, 12.00 | Kuchař František | VČO 3.třída
3.642
100 / 22 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 1. 2011, 10.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída
4.542
84 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 1. 2011, 09.00 | Hazuka Petr | VČO 3.třída
3.362
81 / 24 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 2. 2011, 09.00 | Ptáček Pavel | VČO 3.třída
3.370
100 / 22 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 2. 2011, 09.00 | Černý Luděk | VČO 3.třída
4.542
100 / 24 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 3. 2011, 09.00 | Šimerda Pavel | VČO 3.třída
4.162
83 / 23 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 3. 2011, 10.00 | Stolín Jaroslav | VČO 3.třída
3.600
100 / 24 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 3. 2011, 15.00 | Červinka František | VČO 3.třída
4.162

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
22865 / 489 | 181.76
2.94
77.23210000 %
33 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
30. 11. -0001, 00.00 | Petříček Martin | Přebor VČO 3.třída 1B
1.652
32 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
30. 11. -0001, 00.00 | Kuchař František | Přebor VČO 3.třída 1B
1.600
41 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
30. 11. -0001, 00.00 | Hazuka Petr | Přebor VČO 3.třída 1B
2.052
37 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
30. 11. -0001, 00.00 | Holeček Jaroslav | Přebor VČO 3.třída 1B
1.852
17 / 18 | 3
Malý stůl: Jednoband
30. 11. -0001, 00.00 | Stolín Jaroslav | Přebor VČO 3.třída 1B
0.940
34 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
2. 10. 2010, 13.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída
1.362
40 / 25 | 10
Malý stůl: Jednoband
9. 10. 2010, 10.00 | Kníže Martin | VČO 1.třída
1.602
46 / 19 | 7
Malý stůl: Jednoband
17. 10. 2010, 10.00 | Hladík Petr | VČO 1.třída
2.420
42 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
23. 10. 2010, 09.00 | Suchánek Zdenek | VČO 3.třída
1.682
31 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
23. 10. 2010, 15.00 | Ciasto Libor | VČO 3.třída
1.242
41 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
7. 11. 2010, 15.00 | Šimek Vladimír | VČO 3.třída
1.642
50 / 21 | 8
Malý stůl: Jednoband
14. 11. 2010, 10.00 | Havránek Milan | VČO 3.třída
2.382
36 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
20. 11. 2010, 09.00 | Moser Jan | VČO 3.třída
1.442
50 / 17 | 8
Malý stůl: Jednoband
27. 11. 2010, 09.00 | Červinka František | VČO 3.třída
2.942
47 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
28. 11. 2010, 12.00 | Paštika Libor | VČO 3.třída
1.882
38 / 25 | 11
Malý stůl: Jednoband
23. 1. 2011, 10.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída
1.522
50 / 21 | 18
Malý stůl: Jednoband
30. 1. 2011, 09.00 | Havránek Milan | VČO 3.třída
2.382
44 / 25 | 10
Malý stůl: Jednoband
6. 2. 2011, 09.00 | Král Miloš | VČO 3.třída
1.762
36 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
27. 2. 2011, 09.00 | Steiger Čestmír | VČO 3.třída
1.442
49 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
13. 3. 2011, 09.00 | Šimerda Pavel | VČO 3.třída
1.961
21 / 21 | 3
Malý stůl: Jednoband
27. 3. 2011, 10.00 | Ulbrych Jaroslav | VČO 3.třída
1.000
50 / 17 | 8
Malý stůl: Jednoband
27. 3. 2011, 15.00 | Červinka František | VČO 3.třída
2.942

2009/2010

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7736 / 175 | 534.20
6.96
42.05710000 %
87 / 25 | 23
Malý stůl: Volná hra
10. 10. 2009, 13.00 | Řada Josef | VČO 1.třída
3.480
87 / 25 | 13
Malý stůl: Volná hra
17. 10. 2009, 13.00 | Hazuka Petr | VČO 1.třída
3.480
131 / 25 | 53
Malý stůl: Volná hra
25. 10. 2009, 10.00 | Foff Petr | VČO 1.třída
5.242
125 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
7. 11. 2009, 14.30 | Křížek Miloslav | VČO 1.třída
5.000
47 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
14. 11. 2009, 13.00 | Felgr Miloslav | VČO 1.třída
1.880
85 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
27. 2. 2010, 13.00 | Král Petr | VČO 1.třída
3.400
174 / 25 | 28
Malý stůl: Volná hra
20. 3. 2010, 13.00 | Kuchař František | VČO 1.třída
6.962

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7631 / 154 | 204.09
7.00
60.09520000 %
76 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 10. 2009, 13.00 | Králíček Pavel | VČO 1.třída
3.040
81 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 10. 2009, 13.00 | Hazuka Petr | VČO 1.třída
3.240
96 / 19 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 10. 2009, 10.00 | Foff Petr | VČO 1.třída
5.050
133 / 19 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 11. 2009, 14.30 | Tolar Patrik | VČO 1.třída
7.000
91 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 11. 2009, 13.00 | Felgr Miloslav | VČO 1.třída
3.642
66 / 16 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 2. 2010, 13.00 | Král Petr | VČO 1.třída
4.120
88 / 25 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 3. 2010, 13.00 | Kuchař František | VČO 1.třída
3.520

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7303 / 173 | 111.75
2.08
72.14290000 %
48 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
10. 10. 2009, 13.00 | Králíček Pavel | VČO 1.třída
1.920
44 / 25 | 10
Malý stůl: Jednoband
17. 10. 2009, 13.00 | Hazuka Petr | VČO 1.třída
1.762
32 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
25. 10. 2009, 10.00 | Foff Petr | VČO 1.třída
1.280
50 / 25 | 11
Malý stůl: Jednoband
7. 11. 2009, 14.30 | Křížek Miloslav | VČO 1.třída
2.000
38 / 23 | 7
Malý stůl: Jednoband
14. 11. 2009, 13.00 | Felgr Miloslav | VČO 1.třída
1.650
52 / 25 | 10
Malý stůl: Jednoband
27. 2. 2010, 13.00 | Král Petr | VČO 1.třída
2.080
39 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
20. 3. 2010, 13.00 | Kuchař František | VČO 1.třída
1.560

2008/2009

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7694 / 142 | 294.88
8.14
39.65710000 %
80 / 21 | 19
Malý stůl: Volná hra
4. 10. 2008, 13.00 | Tolar Patrik | VČ 1.třída
3.800
155 / 25 | 29
Malý stůl: Volná hra
19. 10. 2008, 10.00 | Vokatý Petr | VČ 1.třída
6.202
123 / 23 | 28
Malý stůl: Volná hra
15. 11. 2008, 13.00 | Král Petr | VČ 1.třída
5.340
57 / 7 | 21
Malý stůl: Volná hra
14. 12. 2008, 10.00 | Ševčík Jaroslav | VČ 1.třída
8.140
96 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
7. 2. 2009, 13.00 | Köhler Petr | VČ 1.třída
3.840
102 / 25 | 26
Malý stůl: Volná hra
14. 2. 2009, 13.00 | Král Petr | VČ 1.třída
4.080
81 / 16 | 26
Malý stůl: Volná hra
8. 3. 2009, 10.00 | Ševčík Jaroslav | VČ 1.třída
5.060

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7697 / 157 | 314.43
7.62
66.38100000 %
69 / 25 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 10. 2008, 13.00 | Tolar Patrik | VČ 1.třída
2.760
103 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 10. 2008, 10.00 | Vokatý Petr | VČ 1.třída
4.120
150 / 24 | 31
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 11. 2008, 13.00 | Svoboda Josef | VČ 1.třída
6.252
122 / 16 | 28
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 12. 2008, 10.00 | Hladík Petr | VČ 1.třída
7.620
108 / 25 | 28
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 2. 2009, 13.00 | Boháč Ladislav | VČ 1.třída
4.320
52 / 17 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 2. 2009, 13.00 | Král Petr | VČ 1.třída
3.050
93 / 25 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 3. 2009, 10.00 | Ševčík Jaroslav | VČ 1.třída
3.720

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7266 / 154 | 81.72
2.16
63.33330000 %
33 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
4. 10. 2008, 13.00 | Tolar Patrik | VČ 1.třída
1.320
45 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
19. 10. 2008, 10.00 | Vokatý Petr | VČ 1.třída
1.802
34 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
15. 11. 2008, 13.00 | Havelka Jiří | VČ 1.třída
1.362
42 / 22 | 8
Malý stůl: Jednoband
14. 12. 2008, 10.00 | Hladík Petr | VČ 1.třída
1.900
54 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
7. 2. 2009, 13.00 | Boháč Ladislav | VČ 1.třída
2.160
23 / 15 | 7
Malý stůl: Jednoband
14. 2. 2009, 13.00 | Král Petr | VČ 1.třída
1.530
35 / 17 | 7
Malý stůl: Jednoband
8. 3. 2009, 10.00 | Hladík Petr | VČ 1.třída
2.050

2007/2008

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
2215 / 46 | 184.67
4.80
71.66670000 %
101 / 21 | 18
Malý stůl: Volná hra
20. 10. 2007, 10.00 | Janík Jiří | VČ-2.
4.800
114 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
1. 12. 2007, 10.00 | Vít Jiří | VČ-2.
4.562

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
2119 / 45 | 92.64
2.72
59.50000000 %
51 / 20 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 10. 2007, 10.00 | Foff Petr | VČ-2.
2.550
68 / 25 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 12. 2007, 10.00 | Archleb Josef | VČ-2.
2.722

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
250 / 44 | 121.13
1.21
50.00000000 %
23 / 19 | 6
Malý stůl: Jednoband
20. 10. 2007, 10.00 | Foff Petr | VČ-2.
1.210
27 / 25 | 12
Malý stůl: Jednoband
1. 12. 2007, 10.00 | Archleb Josef | VČ-2.
1.082