K.P.K. Vyškov

Masarykovo nám. 40, 68201 Vyškov, Česká republika
1K.P.K. Vyškov
2K.P.K. Vyškov
3K.P.K. Vyškov
4K.P.K. Vyškov
5K.P.K. Vyškov
6K.P.K. Vyškov
SKK Vedra Slatina
Host klub - 1. polovina MS
SKK Vedra Slatina
Host klub - 2. polovina MS
7K.P.K. Vyškov
8K.P.K. Vyškov
9K.P.K. Vyškov
10K.P.K. Vyškov
11K.P.K. Vyškov
12K.P.K. Vyškov
SKK Vedra Slatina
Host klub - 1. polovina MS
SKK Vedra Slatina
Host klub - 2. polovina MS
13K.P.K. Vyškov
14K.P.K. Vyškov
15K.P.K. Vyškov
16K.P.K. Vyškov
17K.P.K. Vyškov