JM 2.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband

Preis JosefVolná hra: 1x 180 / 3085 / 20
4.25
19
47.22220000 %
2
Záboj VítVolná hra: 1x 180 / 3083 / 20
4.15
25
46.11110000 %
0