JM 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Večeřa JiříKádr 52/2: 1x 100 / 2057 / 20
2.85
12
228.07000000 %
0
Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2078 / 20
3.90
15
166.66700000 %
2