JM 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Střechovský JanKádr 52/2: 1x 100 / 2072 / 20
3.60
16
180.55600000 %
2
Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2047 / 20
2.35
14
276.59600000 %
0