JM 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Frenc IvanKádr 52/2: 1x 100 / 2079 / 20
3.95
15
164.55700000 %
2
Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2056 / 20
2.80
19
232.14300000 %
0