JM 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Jedlička JaroslavKádr 52/2: 1x 100 / 2093 / 20
4.65
23
139.78500000 %
2
Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2037 / 20
1.85
9
351.35100000 %
0