JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Jedlička JaroslavKádr 52/2: 1x 100 / 25100 / 25
4.00
15
130.00000000 %
2
Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2590 / 25
3.60
14
144.44400000 %
0