JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Motl KarelJednoband: 1x 40 / 2536 / 25
1.44
5
361.11100000 %
2
Záboj VítJednoband: 1x 40 / 2513 / 25
0.52
5
1,000.00000000 %
0