JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Motl KarelKádr 52/2: 1x 100 / 2539 / 25
1.56
8
333.33300000 %
0
Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2591 / 25
3.64
12
142.85700000 %
2