JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Záboj VítVolná hra: 1x 130 / 2567 / 25
2.68
22
51.53850000 %
0
Jebavý JosefVolná hra: 1x 130 / 2570 / 25
2.80
7
53.84620000 %
2