JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2553 / 25
2.12
9
245.28300000 %
0
Blažek LiborKádr 52/2: 1x 100 / 2591 / 25
3.64
14
142.85700000 %
2